familien Frederiksen i Høve
familien Sørensen i Sønderlade
familien Nielsen på Christianshavn

Vore aner

familien Christensen i Lundby
 familien Hagensen i Anbæk og Truust
familierne Jensen og Hansen i Kalvehave

 
Forsiden
Anetavler
Fæstebonde
Udvandring
Sporløs
Beretninger
Udstillinger
Brevkasse
Oversigt
Intern
Medlemsliste

5. oktober 2007 
På sporet i Valløby, Varpelev og Jørslev på Stevns
 

Herfølge Lokalarkiv


De fire lokaliteter, vi besøgte
Lisbeth og jeg havde en gammel aftale med Erik Larsen om et besøg på Stevns for at finde ud af noget mere om vores fælles familie på hhv. Nørregård og Østergård i Jørslev. Navnlig ville vi meget gerne lokalisere Østergård, så der ingen tvivl blev tilbage om dens rette beliggenhed.

> Yderligere ville det være meget interessant, hvis vi kunne finde oplysninger om ophavsmanden til beretningen om livet på Østergård i 1800-tallet, Lars Christensen, og nedskriveren af beretningen, som måske kunne være hans søn, K.K.


Lars Christensen

 

Tekst, foto og grafik: Niels Nordby Christensen


Sædder sogns kirkebog 30. jan 1791 
Vi mødtes på det helt nye lokalhistoriske arkiv i Herfølge og blev hjerteligt modtaget. Her (gen)fandt vi i kirkebogen Christen Larsen landsoldats begravelse i Algestrup, og det blev os indprentet, at byens navn intet har med alger at gøre og derfor skal udtales med hårdt g. Desværre kunne vi ikke finde Christen Larsens fødsel i Sædder sogn.
(Vi fandt ham senere i naboamtet Sorø, Ringsted Herred, Terslev sogn, døbt 29. nov 1733 som søn af Lars Jørgensen i Hastrup.)


Frokost ved Vallø Slot. Foto Erik Larsen

 

Valløby


Valløby Kirke
< Knapt 2 km øst for Vallø Slot ligger Valløby, hvor Lars Christensen var gårdmand. Kirken bærer præg af at være ejet af adelsslægterne og brugt siden 1738 af Vallø Adelige Frøkenklosters skiftende dekanesser og 12 stiftsdamer.

> Graveren var fra Jylland, så hun kunne ikke hjælpe os med oplysninger om byens tidligere beboere. I stedet viste hun os rundt i kirken og tårnrummet med en dekanesses pragtfulde sarkofag.


Lisbeth, Erik og den flinke graver

 

Lars Christensen og sønnen Kristian
Til sidst lukkede hun os ned i krypten under alteret med 13 kister, som indeholder medlemmer af de adelsslægter, der ejede kirken i 1600-tallet.

< Dagens største oplevelse fik vi dog ved gennemgang af alle kirkegårdens gravsteder. Pludselig stod vi foran to velholdte grave med tilhørende nyere gravsten med præcis de inskriptioner, vi ledte efter: Lars Christensen, Valløby, og hans søn Kristian Kristensen (KK).

Her hviler 
Gmd.  Lars Christensen Valløby 
* 15-6 1846. † 27-10 1925.
og hustru Maren Christensen 
* 30-10 1844 † 14-5 1921
Hvil i fred

 

Kristian Kristensen
* 11-3 1876  † 5-5 1947
Dorthea Kristensen
* 21-2 1887  † 24-11 1970

 

Lars Christensen og Maren Jørgensen
Fra kirkebøger og folketællinger har jeg nu (jan 2008) uddraget følgende: Lars Christensen boede hjemme på Østergård i 1860 og blev samme år konfirmeret. I 1875 var han blevet gårdejer på Roskilde Mark og giftede sig med Maren Jørgensen fra Varpelev. Storebror Ole i Magleby var forlover for ham ved brylluppet i Varpelev kirke.
Året efter blev sønnen Christian Christensen - således stavet i  kirkebogen - født og hjemmedøbt i Tolstrup, Roskilde Landsogn. Ved fremstillingen i Roskilde Domkirke var det Lars' yngre søster, 22-årige Ane, der bar barnet.
I 1880, 1890 og 1906 var han gårdmand i Store Ladager, Ejby sogn, der ligger lige så langt nord for Køge som Valløby ligger syd for.
Først i 1916 findes den 70-årige gårdejer i Valløby. Hans 40-årige søn og dennes kone, Dorthea Sofie, stod for landbruget og hans barnebarn, Lars Kristian Kristensen, var 1 år.
At far, søn og sønnesøn ikke har samme efternavn, virker forvirrende, idet alle efterkommere af Christen Olsen hedder Christensen til efternavn iflg. dåbsattesterne.

 
Varpelev


Varpelev Kirke
< Efter den succes, vi havde haft i Vallløby, lagde vi vejen forbi Varpelev, hvor vi fandt overraskende mange af de meget gamle huse og gårde bevaret.

> Det var om Varpelev, Sidste Marie Christensen fra Høstentorp den 6 Mai 1889 skrev: Kjærre Broder…..Jeg kan hilse dig fra vor Familie i Stevns. Jeg besøgte den i Påsken, de lod til at være meget glade fordi jeg kom, serlig skulle jeg hilse fra Hans Jørgensen…..


Hans Jørgensen og Ane Christensen 

 

Jørslev Østergård


Stuehuset efter branden i 1908
< Desværre fandt vi ingen spor i Varpelev og kørte straks videre til dagens andet højdepunkt. Den gamle beskrivelse passer med de nuværende forhold: Godsforvalteren beordrede dem til at flytte Stuelængen om mod Syd.

> Det nye stuehus fra 1908 ligner sig selv. Den nuværende ejer, Henning Jacobsen, var meget interesseret i vores undersøgelser og gav os en rundvisning på gården, i hvis udlænger han i en menneskealder har drevet maskinfabrik.


Stuehuset, sydfacade 2007

 

Kostalden med to hvide bånd i 1908
< Den meget flotte og solide kostald, som Jørgen Christensen opførte, rummede formodentlig et stort korn- og halmloft under den høje rejsning. Det var angiveligt på kornloftet over det gamle stuehus, branden opstod.

> I dag mangler staldlængen mod vejen  tydeligvis noget volumen. I den høje længe bagved, der tidligere rummede en benmelsfabrik, har den nuværende ejer sit maskinværksted.


Kun ét hvidt bånd efter brand i 1963

 
Østergård, Østsjælland - et gammelt folk i fortid og nutid. 
Hæfte 21 Kirkeskovs forlag, Lyderslev. (Med mine rettelser og tilføjelser)
     Østergaard havde som fæster under Bregentved omkring 1800 en Niels Hansen, hvis søn, Hans Nielsen (1771-1829), overtog fæstet i 1811. 
     Omkring 1850 sad (dennes svigersøn) Christen Olsen (1808-1864) på gården (som han havde overtaget i 1834). Han har antageligt frikøbte ejendommen i 1850, som han omkring 1900 og hans enke, Karen Hansdatter (1811-1893), afstod den i 1880'erne til sin søn Jørgen Christensen (1848-1927)
     For ham nedbrændte gården i 1908, men blev genopbygget, og (i 1922 overtaget af) hans svigersøn, Hans Hansen (1889-?), som solgte den i 1933 til godsejer Chr. Selchau-Hansen, Alslevgård, som afstod den til sin datter, Bitten Selchau-Hansen; denne frasolgte en del af jorden og overdrog resten af gården med 11 ha til Theodor Hansen, der i 1950 videresolgte til Jørgen Stigaard Jensen, som indrettede benmelsfabrik i udlængerne. I 1963 nedbrændte gården igen, antændt af landstrygere, men blev atter genopbygget. Den nuværende ejer siden 1984, Henning Jacobsen, har maskinværksted i udlængerne.

Jørslev Nørregd.
Ole Christensen
Inger Nielsdatter
|

Jørslev Østergård
Hans Nielsen
Sidse Madsd.

|

Christen Olsen  Karen Hansdatter
|

Hans Christensen
Ane Marie Hansen
|

Jørgen Christensen
Inger Marie Hansen
|

Niels Wilhelm Christ
Frederikke Hagensen
|

Marie Christensen
Hans Hansen

 

Aksel Rigmor Gudrun Agnes Gunnar

 
Børnene fra Jørslev Østergård
- vores oldeforældregenration

Vores tipoldeforældre, Christen Olsen og Karen Hansdatter på Østergård, fik i alt 12 børn - 9 drenge og 3 piger, heriblandt et tvillingepar.
Ved folketællingen i 1860 var der 8 hjemmeboende børn i alderen fra 6 til 27 år. Som eneste fremmed hjælp var ansat en ung pige fra Alslev. De mange børn har uden tvivl været en vigtig forudsætning for gårdens drift og to af sønnerne, nr. 2, tvillingen Niels og nr. 10, Anders, boede og arbejdede på Østergård indtil deres død som hhv. 37- og 27-årig.
Halvdelen af de 12 børn gik det godt. De arbejdede målbevidst på at få foden under eget bord på en (fæste)gård, inden de omkring 30-års alderen giftede sig med en jævnaldrende gårdmandsdatter fra et sogn i nærheden. Alderen garanterede, at hun havde opnået tilstrækkelig erfaring til at kunne stå for husførelsen for mand, børn og folkehold.
Nr. 8 Lars og nr. 12 Ane fandt med 8 års mellemrum deres ægtefælle i den samme gårdmandsfamilie, Jørgensen i Varpelev.
Kun den ældste, Hans, fik en meget ung kone, som i løbet af 18 år fødte 11 børn. For de andre 5 var børnetallet efter den tids normer meget beskedent.
Nr. 9 i rækken, Jørgen blev boende på Østergård, først som gårdbestyrer for sin mor, Karen Hansdatter, der var enke og gårdejer i ca. 20 år. I midten af 1880'erne overtog Jørgen gården og hans mor flyttede til sin yngste datter, Ane i Varpelev.
Den anden halvdel af de 12 søskende blev ikke gamle. 3 af dem - nr. 2 Ane, nr. 6 Peder og nr. 7 Jørgen - døde før konfirmationsalderen og 3 som ganske unge. Ane og Jørgen blev et år efter deres død erstattet af et nyt barn, som blev opkaldt efter dem.
Mest trist var måske nr. 5, tvillingen Inger Maries skæbne. Hun blev som 25-årig gift med Jørgen Hansen, en 40-årig gård- og enkemand i Store Elmue, Roholte sogn, fik med ham 3 børn og døde som 30-årig. Den yngste, Marie Sophie, blev optaget i familien på Østergård og flyttede til moster Ane i Varpelev sammen med sin mormor.
 


Christen Olsen 1808-1864  Karen Hansdatter 1811-1893

|

Nr. 1 Nr. 3 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 11 Nr. 12

Gårdejer
i Høstentorp
Hans Christensen 1833-1919
gift som 27-årig med
Ane Marie Hansen
1838-1910
fra Høstentorp
som var 22-år
på  bryllupsdagen
11 børn

Gårdejer
i Magleby (Stevns)
Ole Christensen
1837-?
gift som 33-årig med
Ane Christiansen
1839-?
fra Alslev, Karise S.
som var 31-år
på  bryllupsdagen
ingen børn

Gårdejer
i Ejby og Valløby
Lars Christensen
1846-1925 
gift som 29-årig med
Maren Jørgensen
1844-1921
fra Varpelev
som var 31-år
på  bryllupsdagen
1 barn

Gårdejer
Jørslev Østergård
Jørgen Christensen
 1848-1927
gift som 35-årig med
Inger Marie Hansen
1853-1907
fra Lille Heddinge
som var 30-år
på  bryllupsdagen
4 børn

Gårdejer
i Store Heddinge
Jens Christensen
1853-?
gift som 28-årig med
Karen Andersen
1857-?
fra Lille Heddinge
som var 28-år
på  bryllupsdagen
ingen børn

Gårdmandskone
i Varpelev
Ane Christensen
1854-1947
gift som 29-årig med
Hans Jørgensen
1858-1932
fra Varpelev
som var 26-år
på  bryllupsdagen
2 børn
           
           
 Nr. 2 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 10
Ane Christensen
1835-1850
† 14 år
Niels Christensen
1839-1876
ugift, † 37 år
Inger Marie Christ.
1839-1871
gift 3 børn † 30 år
Peder Christensen
1842-1850
† 7 år
Jørgen Christensen
1844-1847
† 3 år
Anders Christensen
1851-1878
ugift, † 27 år
           
     
   
 

Jørslev Nørregård


Jørslev Nørregård
Inden vi skiltes, kørte vi lige et smut forbi Nørregård, som vi også besøgte i 2004.
Det var her, Christens storebror, Ole Olsen, i 1835 nærmest blev tvunget hjem fra Køge, hvor han befandt sig så udmærket, for at overtage fæstet efter sin far, Ole Christensen: 
Min Farfader bevægede da sin Søn Ole Olsen, som var Gaardskarl i Køge til at tage hjem og overtage Fædrenegaarden. Det var han ikke særlig glad for, for han befandt sig godt ved at være Gaardskarl.


Det "nye" stuehus

 
Nørregaard. Østsjælland - et gammelt folk i fortid og nutid. Hæfte 21. Kirkeskovs Forlag, Lyderslev. (Med rettelser og tilføjelser i hht. min undersøgelse)
Jørslev Nørregaard har gennem omtrent 200 år været slægtsgård for 3 slægter, begyndende i 1792 med fæsteren under Bregentved Kristen Frandsen. Efter dennes død i 1793 drev sønnen Ole Christensen gården for sin mor, enken Else Hansdatter, som opgav fæstet i 1803, hvorefter sønnen flyttede til Frøslev.
Ole Christensen (1774-1853) fra Sædder overtog fæstet i 1804. Han afstod det i 1835 til fordel for sin søn, Ole Olsen (1805-1882) der i 1866 frikøber gården og i 1882 efterfølges som ejer af sin søn Christen Olsen (1834-1909).
Efter hans død i 1909 hensidder hans enke, Maren Pedersen (1834-1917) i uskiftet bo til 1917, da hun efterlader gården til sin søn Hans Olsen (1873-?) 
Denne sælger ejendommen i 1934 til Sofus Jensen, efter hvis død i 1952 hans enke, Helene Jensen, i 1955 overdrager gården til sin svigersøn, Richard Jensen, den nuværende ejer, der driver den med sin søn, Jens Aage Jensen, som bestyrer. Til Nørregaard hører et areal på 29,5 ha.

Jørslev Nørregård
Ole Christensen Inger Nielsdatter

|

Ole Olsen
Ane  Nielsdatter
|

Christen Olsen
Karen Hansdatter
|

Christen Olsen
Maren Pedersen

|

Hans Christensen
Ane Marie Hansen
|

Hans Olsen

Niels Wilhelm Christ.
Frederikke Hagensen
|

Aksel Rigmor Gudrun Agnes Gunnar
 
 

Copyright © 2004-17 Lisbeth May Christensen og Niels Nordby Christensen, webmaster@voreaner.dk All rights reserved