familien Frederiksen i Høve
familien Sørensen i Sønderlade
familien Nielsen på Christianshavn

Vore aner

familien Christensen i Lundby
 familien Hagensen i Anbæk og Truust
familierne Jensen og Hansen i Kalvehave

 
Forsiden
Anetavler
Fæstebonde
Udvandring
Sporløs
Beretninger
Udstillinger
Brevkasse
Oversigt
Intern
Medlemsliste
 
Dybsø Fjord og Svinø Strand Barndomshjemmet i Lundby Bregentved og Jørslev

Torsdag den 11. november 2004
På sporet i Bregentved, Høsten Torp og Jørslev


Rejserute Lundby-Jørslev, ca. 37 km
     Byvandringen i Lundby afsluttes med et forsøg på at finde et toilet på stationen, men forgæves. I stedet sætter vi kursen mod den nærmeste rasteplads på Sydmotorvejen, spiser frokost og fortsætter mod Bregentved, Høsten Torp og Jørslev.
     Bregentved har iflg. Lars Christensens erindringer spillet en stor rolle i vores familie. Vi har været fæstere på gårdene, stillet med høstfolk på hovmarkerne og medvirket som klappere ved de grevelige jagtselskaber.
     I Høsten Torp, hvor Niels Wilhelm Christensen er født finder vi tre meget gamle firlængede gårde på rad. De ser ud til at være fra slutningen af 1700-tallet. Til slut vælger vi at koncentrere os om at finde Ole Christensens (1774-1853) "Jørslev Nørregård".
 

Tekst og foto: Niels Nordby Christensen


Frokost på rastepladsen. Foto; Erik Aggerholm
< Vi indtager den medbragte frokost i køligt solskin på rastepladsen ved Tappernøje og fordøjer de hidtidige indtryk, inden turen går videre til Bregentved.

> Den lave sol kaster glans over et par af de 163 huse, som tilhører Bregentved. Der er 41 medarbejdere, 3284 hektar landbrugsjord og 3054 hektar skov .


Bindingsværksidyl ved Bregentved

 

Bregentved. Foto; Erik Aggerholm
< Den nuværende hovedbygning i nyrokoko er opført 1886-91 af arkitekt Axel Berg for grev Frederik Christian Moltke. Det høje firkantede indgangstårn står i slotsgården.

> Kun nordfløjen er "ægte", opført 1731-36 af barokarkitekten Laurids de Thurah. Parken fra 1750'erne er et besøg værd, men desværre lukket i dag på grund af grevelig jagt! Skal vi melde os som klappere?


"Voldgrav", Bregentved

 

Skovagergård, Høsten Torp


Skovagergård, Høsten Torp
< Hasses album: "Høsten Torp". Skovagergård som den så ud, da vores farfar, Niels Wilhelm voksede op sammen med sine 10 søskende.

> Erik Larsens album: "Ane Mari Hansen" og Hasses album: "farfarfar". Vores oldemor og -far, Ane Marie Hansen (1838-1910) og Hans Christensen (1833-1919). Hans stillingsbeskrivelse i kirkebogen 1861-1901 er indsidder, gårdbestyrer, gårdarvefæster og gårdejer i Høsten Torp


Ane Marie Hansen og Hans Christensen

 


Skovagergård, stuehus,

< Det lykkedes os ikke at finde Skovagergård i Høsten Torp, men i oktober 2005 viste Erik Larsen os vej til farfars fødegård ad en smal markvej. Gården ligger tæt på Syd-motorvejen og langt fra al anden bebyggelse.

> Vores oldefar, Hans Christensen, solgte Skovagergård i 1906. På stuehusgavlen står 1910, så den gamle gård er åbenbart nedrevet eller brændt efter salget. Staldlængerne bruges i dag bl.a. til hundekennel og maskinservice.


Skovagergård, staldbygning

 

Jørslev Nørregaard


Stuehuset på Nørregaard i 1980'erne. Tekst og foto modtaget fra Karise Lokalarkiv, november 2004.
Uddrag af skriftet "Østsjælland - et gammelt folk i fortid og nutid". Hæfte 21. Kirkeskovs Forlag, Lyderslev.
     Jørslev Nørregaard har gennem omtrent 200 år været slægtsgård for 2 3 slægter, begyndende i 1792 med fæsteren under Bregentved Kristen Frandsen, som efterfulgtes i 1806 af sin søn. Efter dennes død i 1793 drev sønnen Ole Christensen gården for sin mor, enken Else Hansdatter, som opgav fæstet i 1803, hvorefter sønnen flyttede til Frøslev.
Ole Kristensen fra Sædder overtog fæstet i 1804. Han afstod fæstet i 1835 til fordel for sin søn, Ole Olsen, der i 1866 frikøber gården og i 1882 efterfølges som ejer af sin søn Christen Olsen.
Efter hans død i 1909 hensidder hans enke i uskiftet bo til 1917, da hun efterlader gården til sin søn Hans Olsen. 
     Denne sælger ejendommen i 1934 til Sofus Jensen, efter hvis død i 1952 hans enke, Helene Jensen, i 1955 overdrager gården til sin svigersøn, Richard Jensen, den nuværende ejer, der driver den med sin søn, Jens Aage Jensen, som bestyrer. Til Nørregaard hører et areal på 29,5 ha.
(rettelser foretaget efter undersøgelse maj 2005
 

Jørslev Nørregård 2004
< Jørslevvej føles meget lang. Vi passerer "Nordgård" og er ved at opgive, men pludselig er vi ved at køre ind i stenen ved Jørslevvej nr. 5.

> Vi må konstatere at Nørregård tydeligvis er blevet fornyet siden 1700-tallet og nu fremtræder som lystejendom. Der er alt for pillent i bede og busketter, ingen rustne redskaber og en ren mødding.


Staldbygning, Jørslev Nørregård 2004
 

Staldbygning, Jørslev Nørregård 2004
< Staldbygningerne står tyste og tomme. Alle døre og porte er nye og flot lakerede. På gårdspladsen står en 4-hjulstrækker med en speedbåd på traileren.

> På rastepladsen ved omfartsvejen nær Fakse indtager vi en sen tår eftermiddagskaffe før turen igen går hjemad. Det er første, men bestemt ikke sidste gang, vi har besøgt denne egn.


Eftermiddagskaffe
 

tilbage
 

 
Dybsø Fjord og Svinø Strand Barndomshjemmet i Lundby Bregentved og Jørslev
 
 

Copyright © 2004-17 Lisbeth May Christensen og Niels Nordby Christensen, webmaster@voreaner.dk All rights reserved