familien Frederiksen i Høve
familien Sørensen i Sønderlade
familien Nielsen på Christianshavn

Vore aner

familien Christensen i Lundby
 familien Hagensen i Anbæk og Truust
familierne Jensen og Hansen i Kalvehave

 
Forsiden
Anetavler
Fæstebonde
Udvandring
Sporløs
Beretninger
Udstillinger
Brevkasse
Oversigt
Intern
Medlemsliste
 
Brevkasse 2006 med svarformular

2004

2005

2007

 2008

2009

2010 2011

2012

Indlæg

 

Svar

Fredag den 22. december 2006

Kære Niels og Lisbeth
     Vi ønsker Jer en rigtig glædelig jul, og et godt nytår. Og med tak for godt samarbejde i årets løb. Selv om jeg er flov over den ringe indsats jeg har gjort på det arkivmæssige område. Men jeg gaber nok over for mange andre ting også? Så døgnet har for få timer. 
     Satser på samarbejde med Jer i 2007. Bl.a. med en tur til Karise området. 
     Vi fejrer juleaften her med børn og børnebørn. Og i nytåret er vi i Jylland. Fødselsdag og andre besøg. 
     Håber også slægtsmæssigt at se til nogle af min fars familie, som jeg har fået kontakt med oppe ved Struer. 

Mange kærlige hilsener fra
Ester og Erik L

Aksel Nordby Christensen (1906-1976) og Dagny Jensen (1906-1991)

 

Foto-CD nr. 26: "Sommer 1937"
Niels Wilhelm Christensen (1874-1961) og Frederikke Augusta Hagensen (1878-1960), Lundby Maskinforretning.

 

Erik Larsens album.
Ellen Sofie Jensen (1882-1962) og Lars Julius Christensen (1872-1953), Poppelhøjgård, Gøderup ved Roskilde

 

Foto-CD nr. 93: Udateret
Arne Frimoth Mehlsen (1908-1979) og Gudrun Nordby Christensen (1909-1992), lægepar i Auning og naboer til Kaj Holger Christensen.

Fredag den 22. december 2006

Kære Erik Larsen!
     Du skal sandelig ikke undskylde din indsats i år. Det er jo netop dig, der har introduceret mig til hele det persongalleri, som sætter mig i stand til at identificere navne og begivenheder i nedenstående, som er uddrag fra mine forældres efterladte papirer. Førhen fangede de gamle breve ikke min interesse. Nu synes jeg, de er fantastisk spændende!

     Min far, Aksel Nordby Christensen, som boede i et hummer på Vesterbro i København og netop skulle begynde på årskursus 1938-39 på Gymnastikinstituttet, skriver til sin forlovede, min mor, Dagny Jensen:
København, Søndag d. 21/8 38 
Kære Dagny.
.........Vi skal bruge nogle væmmeligt dyre Bøger; jeg har lige telefoneret til min Fætter i Taastrup; han er Realskolelærer der og har gennemgaaet Kursus'et for nogle Aar siden. Han sagde, at han havde et Atlas, jeg kunde laane bl.a.; det koster over 50 Kr. Jeg skal derud nu om halv Times Tid. 
Kærlig Hilsen fra din Aksel
     De 50 kr. lyder ikke af så meget i dag, men det skal sammenholdes med, at min far fik sit daglige varme måltid mad i KFUM for 65 øre. Så var det rart at kunne låne kursusmateriale hos fætteren Hans Olaf Christensen (1898-1954), ældste søn af Peder Christensen (1863-1904). 

    Min far skriver endvidere til min mor, som havde en lærerindestilling i Avderød i Nordsjælland, om et andet familiemedlem:
København, mandag d. 26/6 1939. 
Kære Dagny. 
..........jeg har nemlig været i Roskilde hele Dagen hos Farbror med Penge. Jeg var med at høste Hø og nu til Aften fulgtes jeg med min Kusine her til Byen, hun er Sygeplejeelev.........
Kærlig Hilsen fra din Aksel.

     Mon ikke "Farbror med penge" er Lars Julius Christensen og "kusinen" den 23-årige Martha Lysholm Christensen, f. 11. Nov 1915? Jeg vidste ikke, at din morfar gik for at være velhavende?

     Min far skriver 2 måneder senere om sin mor, Frederikke Augusta Hagensen, sin far, Niels Wilhelm Christensen og sin søster Rigmor Nordby Christensen (1908-1994):
Khvn. (tirsdag) d. 15/8 1939.
Kære Dagny.
.........Mor er endnu sløj. Far er paa Høstarbejde hos Farbror ved Roskilde. Rigmor er kommet hjem i Aftes......
Hilsen fra Aksel.
     Min farfar, Niels Wilhelm, solgte i foråret 1939 som 65-årig sin maskinforretning i Lundby og flyttede til en lejlighed i Nørre Søgade 29, København. Det har sikkert været en brat overgang fra land til by, så han har savnet at have noget at rive i.

     Min farmor, Frederikke, skriver til sin søn, Aksel, og sin kommende svigerdatter, Dagny, som er på ferie i Allerslev syd for Præstø hos min morfar, skræddermester Niels Georg Jensen (1874-1954):
Kbh. lørdag den 22. juli 1939
Kære Dagny og Aksel.
.....Olaf og Gudrun var her for et par Dage siden, de kom for at høre om vi vilde med til Auning de skulde rejse 1 Aug - de vil leje Bil og vil køre derover, jeg ved saa ikke om Rigmor tager med eller hun vil cykle O(laf) og G(udrun) skulde videre til Brejning og besøge Aksel.... 
Kærlig Hilsen til jer begge fra os alle her i Nørre Søgade
     Olaf er den samme som ovennævnte realskolelærer i Tåstrup og hans kone, Gudrun Sand Larsen (1898-1999). Det er måske lidt overraskende, at de lejer bil allerede i 1939, men på den måde kom de let rundt til både den ene bror i Auning, Kaj Holger Christensen (1902-1973) - Hasses far - , og den anden på De Kellerske Anstalter i Brejning, Aksel Carl Christensen (1903-1994), som har indtastet det righoldige, skriftlige materiale efter sin far og mor. 
     Niels Wilhelm og Frederikke blev spurgt, om de ville med til Auning, fordi deres datter, Gudrun Nordby Christensen, var blevet gift med Frimoth Mehlsen, som året i forvejen havde købt lægepraksis i byen.

     Du og Ester ønskes en rigtig glædelig jul fra os i Guldborg. Vi holder juleaften her med min 98-årige moster Maja og mine 2 voksne nevøer, sønner af min afdøde søster, Birgit.
     Udflugten til Karise er en god idé. Jeg husker nu, at det ikke var dig, der vidste hvor Østergård ligger. Det var selvfølgelig Gunnar Hansen, Karsten Tølbølls far, der under vores Kalundborg-besøg fortalte, at den ligger på Karise-Fakse vejen ikke langt fra Jørslev og før Alslevgården.

Hilsen Niels

Landsarkivet i København, fredag den 24. november 2006

Kære alle!
     Sidste år ved denne tid studsede jeg over et udsagn i et brev fra Hans Christensen af 12. december 1904: Vilhelms Kone har fået en lille dreng i disse dage.
    
Det er først nu, jeg har haft mulighed for at undersøge sagen nærmere, idet de relevante kirkebøger har været udlånt til landsarkivet i Viborg. I dag var de tilbage på hylderne igen og kunne afsløre, at vores oldefar på ingen måde tog fejl:
     8. december 1904 fødte Augusta Frederikke, f. Hagensen en søn, som blev døbt i Lundby Kirke den 8. januar 1905 og fik navnet Oluf Nordby Christensen. Faddere var bl.a. Husejer Hans Christensen af Haslev samt forhenværende Købmand Hagensen
og Datter Olga af København.

     Der er imidlertid en god grund til, at vi aldrig har hørt om ham: Han blev kun knapt 3 måneder gammel. Af kirkebogen fremgår det, at han døde 16. Februar 1905 og blev begravet 21. Februar 1905 på Lundby Sogns Kirkegaard.

Frederikke og Wilhelm blev viet i Skt Stefans Kirke på Nørrebro 5 feb.1904
Aksel, født 5. december 1906, var det unge pars tredje barn i løbet af tre år.
Foto: Maria Horsbøl, Nørrebrogade 14, Kbh.

     Frederikke nedkom med yderligere en søn 5. november 1905, men han var død ved fødslen og blev begravet uden at have fået navn 9. november 1905 på Lundby Sogns Kirkegaard.
     Tredje gang lykkedes det at få et levedygtigt barn: Aksel født 5. december 1906. Ved hans dåb var blandt fadderne Husejer Hans Christensen af Haslev samt forhenværende Købmand Hagensen og Datter Valborg af København.
     Rigmor, født 3. maj 1908, blev døbt 31. Maj 1908. Fadderne var bl.a. Pigen Emma Hagensen af Lundby St. og Husmand Hans Christensen af Haslev.
    
Gudrun, født 1. December 1909, døbt 16. Januar 1910 havde blandt fadderne Forhenværende Gmd. Hans Christensen og Hustru, Haslev samt Gaardejer Hans Peter Christensen, Druestrup.
     Agnes, født 24. Juni 1912, havde ved sin dåb 21 Juli 1912 som faddere bl.a. Købmand Hagensens Enke Laura, København og Grdr. Julius Christensen af Lysholm, Herløv (skal være Haslev) Sogn.
     Og endelig Gunnar, født 7. August 1914. Ved hans dåb 20. September 1914 var faddere bl.a. Sygeplejerske Rasmine Hansen og Partikulier Hans Christensen af Rode, Dalby Sogn.
     Farmor/mormor fødte altså ikke 5, men 7 børn og ved de flestes dåb deltog vores oldefar, Hans Christensen, som fadder.

Hilsen Niels

 

Foto-CD nr. 31: "Haven Lundby"
Ca. 1914. Rigmor, (far)mor Frederikke, Gudrun og Aksel.

 

Foto-CD nr. 31: "Haven Lundby"
Ca. 1917-18. De 2 yngste børn - Agnes og Gunnar - er kommet til. Sidstnævnte sidder på mors skød og er langhåret. Pigen mellem ham og Agnes til venstre må være en af naboens.

 

Foto-CD nr. 39: "Sommer"
Lundby 1923-24. Gunnar sidder stadig på skødet af sin mor, men slangekrøllerne er væk. Forrest Agnes, Gudrun og formodentlig Magda.

Søndag den 2. April 2006

Kære Niels Nordby Christensen!
     Mange tak for tilsendte billeder og brevkopier, det er sådan noget der giver indhold og undskyld forsinkelsen.
     Jeg har set på billederne i sporløs og mener nok det kan være min bedstefar som står til venstre på billedet, for at du selv kan vurdere har jeg medsendt et par billeder, det ene billede er fra Engtoftegård i Druestrup Karise sogn, jeg tror det er fra min Bedstefar og Rasmines bryllup, det andet billede er som jeg husker min bedstefar.
Tillæg til vor efterslægtstavle.
     Angående Rasmine Christensen og Marinus Mikkelsen, de havde en del børn, jeg kan huske Villy, Hans og Gudrun. Hans og Villy kom et par gange og besøgte os i Resen, rejsen foregik på tandem. Villy var for øvrigt Skibsfører på storebæltsfærgerne. Gudrun besøgte os ofte hun var sygeplejerske i Lemvig i en periode.
     Angående Karen Hansdatter, hvor kan hun være død og begravet, har du nogen kendskab til det, hun er åbenbar rejst med en datter og svigersøn til Varpelev, det fremgår af folketællingen fra 1890, i folketællingen fra 1916 samme sted findes ingen af dem?, jeg har kontaktet kirkekontoret i Jørslev og Varpelev, der er hun hverken død eller begravet.
     Til din orientering har jeg nogle kopier af fæstebreve fra Bregentved gods, jeg har lånt filmene fra rigsarkivet, er du interesseret vil jeg gerne sende nogle kopier, jeg har for øvrigt nogle film fra Godset til gennemlæsning i øjeblikket som jeg gennemgår på vort Lokal Arkiv.

Kærlig hilsen Hans Peter

 

Som jeg husker min bedstefar, Hans Peter Christensen 1871-1949

Torsdag den 1. juni 2006

Kære Hans Peter!
     Jeg skulle have svaret dig for længst, men så blev det forår!
Billeder af din bedstefar
Mange tak for de tilsendte billeder af din bedstefar. Jeg tror, at sporløs 8 står foran sin endelige løsning, nemlig navngivningen af de 9 søskende på trappen.
Villy Mikkelsen
     Jeg kender tilfældigvis en pensioneret skibsfører fra Storebælt, John Michaelsen i Tikøb, og spurgte ham, om han kendte Villy: 
     Skibsfører Villy Mikkelsen var gift med min tysklærerinde i realskolen i Korsør, så ham kender jeg udmærket. Har også sejlet sammen med ham.
     De boede på Lærkevej ikke så langt fra hvor min kone Karin voksede op. 
     Venlig hilsen John Mich.

Karen Hansdatter
     Jeg har ligeledes ledt længe efter hendes dødsdato uden resultat (Fundet juni 2009 i kirkebøgerne for såvel Varpelev som Karise, død 1893). Til gengæld er jeg kommet i besiddelse af et portræt, som angiveligt skulle forestille hende, under et besøg i Kalundborg hos en efterkommer efter Jørgen Christensen, Jørslev Østergård. 

Jørgen Christensen 1848-1927
Inger Marie Hansen 1853-1907

     I hans efterladte portrætbog fandtes et billede af en kvinde, som ifølge Jørgen Christensens barnebarn skulle være hans mor - og dermed også mor til Hans Christensen, Skovagergård.

Angiveligt Jørgen Christensens - 
og Hans Christensens - mor
Karen Hansdatter 1811-1893

     I samme portrætsamling fandtes billeder af en del af Jørgen Christensens søskende - blandt andet Ane og hendes mand i Varpelev, men desværre ikke Hans i Høstentorp!
Fæstebreve fra Bregentved 
     Jeg er meget interesseret i fæstebrevene, specielt vedr. Jørslev Nørre- og Østergård samt Skovagergård i Høstentorp.

Hilsen Niels

Lørdag den 27. maj 2006

Kære Niels og Lisbeth!
     Håber I havde en god tur til Kalundborg! Og jeg er spændt på at høre nærmere om turen, og hvad I fik ud af det. Har kikket på hjemmesiden, men der er ingen beretninger. Som sagt var jeg ked af ikke at kunne komme med. 
     Håber I har det godt. Her er alt vel. Rent slægtsmæssigt er der ikke sket så meget. Botset fra en masse fødselsdage, vi været til på det sidste. 

Mange kærlige hilsener fra Erik L

Torsdag den 1. juni 2006

Kære Erik Larsen!
     Det blev en virkelig udbytterig tur til Kalundborg. Vi blev varmt modtaget af familien i tre generationer, efterkommere efter Jørgen Christensen, Jørslev Østergård, og tilbragte hele søndagen i deres selskab. 
     Karsten Tølbøll bor med hustru og tre børn i sin mormors fødehjem, et boelssted med 8-10 bortforpagtede tdr. land lidt nord for Kalundborg. Staldlængen er indrettet til kombineret gildes- og mindestue, hvis vægge er tæt besat med billeder af hans forfædre i 4-5 generationer og skabe og skuffer er fulde af yderligere slægtsminder. 
     Jeg tog 152 billeder og er ved at klargøre dem til CD-brænding. Jeg navngiver billederne efter indhold eller skriver direkte på dem, hvad de forestiller, så udenforstående også kan være med. 
     Billedserien omfatter:

 • Nutid: Karsten Tølbøll og familie i in- og eksteriør 
 • Jørgen Christensens portrætalbum med hans barnebarns (Karstens farmors) notater 
 • Jørgen Christensens regnskabsborg vedr. driften af Jørslev Østergård 1880-1903 
 • Jørgen Christensens skudsmålsbog med indførsler 1862-1870
 • Jørgen Christensens fire døtre 
  • Christine (Karsten Tølbølls oldemor) 
  • Marie 
  • Anna 
  • Ingeborg

     Du skal naturligvis have en kopi af CD'en, når den er færdig. Foreløbig vedhæfter jeg en rtf-fil med de seneste opdateringer vedr. Jørgen Christensens efterkommere.
     Jeg fortalte Karsten, at du var meget ked af ikke at kunne være med og han gav udtryk for, at du er velkommen til at besøge familien. Han vil meget gerne fremvise alle klenodierne.

Hilsen Niels

Lørdag den 1. april 2006

Kære Niels
     Tak for tilsendte tavler. Jeg er ved at skrive ind samt sammenligne med det jeg har. 
     Vedr. børn af Cristen Olsen og Karen Hansdatter: Så har du en ekstra Ane Christensen, men de kan jo godt have 2 af samme navn. Men så havde jeg også 2 mere, nemlig: Jens Christian Christensen BK623 f. 29 jun 1829 og Christiane Christensdatter BK630 f. 27 maj 1831. Hvis det er rigtigt, så have de 14 børn?
     Der er her en masse nyt, som jeg har tastet ind på min tavle efter oplysninger fra Hans P Christensen i Ejsing. 
     Det er en noget anden historie han fortæller om Skovagergården. Min morbror, Ejner Christensen, som er den ældste søn af Lars Julius Christensen, har fortalt, at det var min morfar der blev bestyrer på Skovagergården. Men at han ikke så godt kunne enes med faderen om driften. Hvorefter gården blev solgt til Greven på Bregentved. Men måske er vi forkert på den? 
     Jeg vil tillade mig at sende en mail til Hans P. Christensen. Og fortælle lidt forskelligt. Sender den i kopi til Jer.
     OK med billeder, hvis du har bedre mulighed for at scanne i en større opløsning, kan du godt låne billedet.

Med venlig hilsen
Erik L

Lørdag den 1. april 2006

Kære Erik!
12 ægtefødte børn af Christen Olsen og Karen Hansdatter
At vores oldefar, Hans Christensen, er deres førstefødte, fremgår af FT 1834.
     Jens Christian Christensen BK623 f. 29 jun 1829 og Christiane Christensdatter BK630 f. 27 maj 1831 kan altså ikke være deres fælles børn.
2 x Ane
     Deres andet barn, Ane, dør som 14-årig, så da deres yngste og sidste barn skal navngives 4 år senere, bliver hun opkaldt efter sin døde søster.
2 x Jørgen
     Lidt af det samme er tilfældet med deres syvende barn, Jørgen, som kun bliver 3 år gammel, så da deres niende barn fødes året efter, bliver han opkaldt efter sine døde storebror.
Ejerskabet af Skovagergård
     Både du og Hans P. Christensen har på en måde ret. At Lars Julius har været bestyrer (avlskarl) fremgår af FT 1901 og at han køber gård i Lysholm i 1902 fremgår af brevvekslingen.

     Iflg. samme brevveksling forpagter Hans Peder gården 1901, men opsiger forpagtningen i 1905.
     Hverken Lars Julius eller Hans Peder har altså "overtaget" Skovagergård. Hans Christensen har måttet krybe til korset og sælge til greven på Bregentved - formodentlig til det oprindelige bud på 23.000 kr.

Hilsen Niels

Thursday, March 23, 2006

Mail fra Valerie
I am the Great Great grandchild of Anton Hagensen. I have many pictures of the American Family--would you like me to send them?

Valerie Combs

 


Danielle, Grandma Shirley, Valerie

Søndag den 2. april 2006

Dear Valerie!
     Yes please! I'm very interested in all kinds of information about my American Family. Pictures from before you were born: Your great grandmother Helga, grandfather Ralph and grandmother Shirley. Pictures that illustrates Helgas WWII-letters, which I think you have read. Some day I'll type them, so the rest of the family can read them, because they tell a fantastic story about that time. 
     Do you have any photos of Helgas two sisters, Emma in Philadelphia and Laura in Chicago? - and what about Valdemar, who disappeared?
     And naturally Helgas 3 granddaughters - they are from my generation - and their husbonds and children. Cousin Bente once sent me an old (chrismas)photo with seven yung folks: Valerie, Danielle, Elisabeth, Jennifer, Ryan, Michael and Aaron. I think a lot has happened since then.
     The attatched "Valerie.rtf"-file is a list of your ancestrals: The oldest is your 5xgreat grandfather Peder Andersen born about 1728 in Rybjerg, Jutland. He was a happy peason of 64, newly married to his second wife, a nice young girl, Maren Nielsdatter of 28, when he and 19 other peasons drowned as the Hvalpsund-ferry sank Sep 23 1792. 
     Maren Nielsdatter and her newborn baby Peder Pedersen Ryberg and 1 year old Jeppe Pedersen Ryberg were left behind. As far as I can find out in the church-books, she never married again, but the little family survived. Othertwise neither you nor me would be on this earth today.

Much love
Niels

Ejsing, lørdag den 18. Marts 2006

Kære Niels Nordby Christensen 
     Angående din mail fra den 27. Juni 2005
     Jeg er den ældste søn og opkaldt efter min bedstefader Hans P. Christensen, jeg fremsender herved Efterslægtstavle for vores gren af familien og besvarelse af dine spørgsmål, så godt som min viden rækker.
     Angående min bedstefar Hans P. Christensen, som overtog slægtsgården Skovagergård, han afhændede gården omkring 1904-1906 og købte en gård i Karise som hed Engtoftegård. Gården solgte han igen i 1919-1920, købte et stykke jord hvor han byggede en ny gård, omkring Borup. Denne gård solgte han ret hurtig og etablerede sig som ejendomshandler for senere at blive købmand i Roskilde.
     Pensionisttilværelsen oplevede han i Roskilde, på Skovbogade nr. 13, hvor jeg ofte har besøgt dem sammen med mine forældre.
Hans P. Christensen var først gift med Ane Kirstine Rasmussen, der døde af tuberkulose i 1910, blev senere gift med Maren Rasmine Larsen fra Hyllested, de blev gift 27. Marts 1914. død 16/12 1965.
     De fik barnet Dagny Christensen. Hun bor i Helsingborg og lever endnu, Jeg har kontakt med hende.
     Børnene fra 1. Ægteskab er: Rasmine, Holger, Aage (min far), Ester og Evald.
     Rasmine boede i Vejlby ved Allingåbro.
     Holger var hushovmester på Frijsenborg ved Hammel og gift med Edith.
     Peder Åge Joakim Christensen er min far. Han var brugsuddeler i Resen Brugsforening ved Struer og gift med Magda Plaugborg Christensen.
     Ester var gift med en boghandler i Rudkøbing ved navn Wassilefsky. Ester lever endnu, hun bor i Odense og fyldte 100 år i dec 2005. Jeg har fået mange oplysninger fra hende. Vi har haft en god korrespondance, men nu er hun træt.
     Evald kender jeg ikke meget til, men jeg ved fra Ester at han er vokset op hos sin bedsteforældre, da moderen døde af tuberkulose, derfor fik han ophold hos bedsteforældrene.
     Angående Hans Christensen, jeg savner et billede af ham, findes det nogen steder. Jeg vil være meget taknemlig såfremt det kan fremskaffes.
For resten jeg har Hans Christensens stok med sølvbeslag og initialer, min Far har brugt den.
     Undskyld den sene besvarelse, men bedre sent end aldrig.

Kærlig hilsen 
Hans P. Christensen

Onsdag den 29. marts 2006

Kære Hans P. Christensen!
     Jeg havde opgivet nogen sinde at høre fra dig igen! Men dit svarbrev var bestemt værd at vente på! Nu er både misforståelsen vedr. "Ove/Åge" fra Hans Peders første ægteskab og Dagny fra hans andet ægteskab helt ryddet af vejen.
     Alle dine data mht. Hans Peder Christensen og hans efterkommere er indsat på websiden under Christensen-slægtstavlen.
     Du oplyser, at Hans Peter overtog slægtsgården Skovagergård. Jeg har gravet lidt i familiearkiverne og fundet et udsagn fra hans mor, Ane Marie om, at han 1901 fik gården i forpagtning, men frasagde den igen 1906, så måske er nedenstående forklaring, som stammer fra Erik Larsen (efterkommer efter Lars Julius) lige så korrekt:
     Niels Wilhelm (min farfar) og hans søskende kom godt i vej ved deling af overskuddet fra salget af slægtsgården, Skovagergård, i Høsten Torp, som ingen i den store børneflok havde råd til at overtage. Niels Wilhelm modtog, hvad der dengang svarede til 2 års lærerlønninger, som han brugte til at etablere sig som maskinsmed og -fabrikant i Lundby.
     Du kan læse uddrag af en over 100-årig brevveksling og flere data vedr. familien Christensen i den vedhæftede fil, som også indeholder billeder af Hans Christensen, Ane Marie f. Hansen og Skovagergård.
     Vil du til gengæld lige kigge ind på Sporløs 8 og fortælle mig, om jeg har udpeget den "rigtige" Hans Peter, som er den af brødrene, jeg synes ligner min farfar, Niels Wilhelm, mest.

Kærlig hilsen 
Niels Nordby Christensen

Torsdag den 2. februar 2006

Til Niels Christensen!
     Mange tak for dit materiale. Det er flot arbejde og spændende læsning!
     Du må gerne tage kopi af billeder, skudsmålsbog og "regnskabsbog", men som min kone sagde: "Har du fortalt hvor meget der er - det er da vist den gren af familien du har mest fra, så han må da hellere komme her en dag!" 
     Og hun har nok ret - der er mange billeder, hvis du vil have billeder og persondata af de forskellige efterkommere af Jørgen Kristensen - jeg har billeder af alle hans børn og svigerbørn, samt de fleste børnebørn og nogle oldebørn. Min far har stadig kontakt med 2 fætre og 1 kusine, der er børnebørn af Jørgen Kristensen.
     Jeg synes du skulle komme til Kalundborg og se på tingene. Nu ligger det sådan, at min far snart tager til Canada, for at besøge mine 2 farbrødre, og min far vil meget gerne være her, når og hvis du kommer herop, så jeg vil foreslå, at det bliver en gang i marts/april.

Karsten Tølbøll

Onsdag den 26. april 2006

Kære Karsten!
     Jeg og min kone, Lisbeth, kommer som aftalt søndag den 30. april til Kalundborg. Desværre er min slægtsforsknings-kompagnon , Erik Larsen fra Islev, samme dag til konfirmation i Jylland, men jeg har lovet at suge til mig og efterfølgende delagtiggøre ham i de indsamlede data.
     Vi kører hjemmefra ved 9-tiden og forventer at turen tager et par timer. Jeg vil medbringe slægts-materiale, som er relevant i din sammenhæng. Vi glæder os til at se jer!

Hilsen Niels

Onsdag den 4. januar 2006

     Mange tak for din e-mail og dit materiale. Det er meget spændende og interessant læsning. I første omgang får du lige det jeg kan huske uden ad.
     Jørgen Kristensen blev gift med Inger Marie fra Fakse sogn. Hun døde ca. 1905. Derefter var det datteren Kirstine, der måtte føre hus. 
     Efter hvad jeg har fået fortalt skulle branden på Østergård være opstået ved skorstenen i stuehuset. Den gang havde man jo korn på loftet og en utæthed i skorstenen skulle have forårsaget ildebranden. Stor set alt gik til bl.a. min oldemors broderede udstyr, som hun lige havde lavet på højskoleophold. Jørgen Kristensen havde et pengeskab og heldigvis var nøgleblikket slået for nøglehullet, så deres papirer brændte ikke. Pengeskabet fik et nyt trækabinet og står den dag i dag hos mine forældre!
     Som nævnt tidligere har jeg Jørgen Kristensens fotoalbum med billeder af hans familie. Ikke nær alle billeder er benævnt, men heldigvis har min oldemor skrevet ved dem. Titlerne (fabror, tante osv) er skrevet af Jørgen Kristensens ældste datter = min oldermor Kristine Jensen, født Kristensen (22.3.1884 - 8.8.1952).
Der er bl.a.: Farmoder, Farbror Jens og Tante Karen, St. Heddinge, Farbror Ole og Ane, Magleby, Farbror Lars og Maren, Valløby, Faster Ane & Hans Jørgensen.
     Desuden har jeg en bog hvor Jørgen Kristensen har skrevet hvad de har solgt af smør, mælk; købt af øl, haft af afgrøder på markerne osv. fra ca. 1880 til ca. 1905. Ikke alle år er lige detaljerede, men det er meget spændende læsning. Ud fra regnskaberne fremgår det bl.a. at han må ha´ haft en gård i Gammelby. Dette har jeg ikke kunne få bekræftet - min Farmor er død og min far Gunnar Hansen (7.3.1941- ) kender intet til dette.
     Nå, det var lidt om Jørgen Kristensen - ja, det er altid blevet skrevet med K og ikke Ch - hvorfor ved jeg ikke, men førhen tog man ikke det så nøje.
     Håber du kan bruge det - næste gang kan du få lidt om Jørgen Kristensens efterkommere - så meget som jeg nu ved. Jeg lover ikke hvornår det bliver.

Med venlig hilsen
Karsten Tølbøll

Mandag den 30. januar 2006

Kære Karsten Tølbøll!
     Tak for din forklaring vedr. branden på slægtsgården i Jørslev, som er en vigtig tilføjelse til Lars Christensens beretning.
     Din liste over afbildede familiemedlemmer har givet anledning til, at jeg har kunnet tilføje mange nye data til Christensen-anetavlen. Jeg vedhæfter en oversigt over tilføjelserne samt en nærmere redegørelse.
    
Nu kan jeg identificere de personer, som min farfars søster, Sidse Marie Christensen, Skovagergård, nævner i sit brev til broderen Peder Christensen, lærer i Auning:

Høstentorp den 6 Mai 1889
Kjærre Broder
…..Jeg kan hilse dig fra vor Familie i Stevns
= Maries fars, Hans Christensens, søskende. Jeg besøgte den i Påsken, de lod til at være meget glade fordi jeg kom, serlig skulle jeg = Marie, 28 år i 1889 - hilse fra Hans Jørgensen = onkel i Varpelev, 31 år, gift med Maries faster Ane, 34 år. Jens og Karen = farbror i St. Heddinge, 36 år, og tante Karen - bad rejse med dig der op = til Auning? -  en Gang. Farmoder = Christen Olsens enke, Karen Hansdatter, 77 år, bor hos sin datter og svigersøn i Varpelev - gav mig 2 Kroner til Rejsen…..Lev vel og Guds Fred.
Din hengivne Søster Marie

     I alle folketællinger og kirkebøger siden Christen Larsen Landsoldat (1737-1791) staves familienavnet med Ch. Derfor har jeg konsekvent bevaret denne stavemåde, men du har ret i, at nogle familiemedlemmer ikke har taget det så nøje med stavningen. 
     Vedr. regnskaberne for gården i Gammelby kan det jo tænkes, at Jørgen Christensen blot har ført dem for efterkommere efter sin fars faster, Mette Niels Mortensen i Gammelby?
     Jeg vil meget gerne have kopi af billeder, skudsmålsbog og regnskabsbog. Med et digitalt kamera er det ikke nogen sag. Måske får du tid en dag - ellers kommer jeg gerne til Kalundborg og ser på sagerne!

Hilsen Niels

Tirsdag den 20. december 2005

Hej !
     Jeg har fundet jeres hjemmeside ved at søge på Google efter Jørslev Østergård. Her fandt jeg Lars Christensens erindringer fra Jørslev - meget interessant, da jeg selv er tipoldebarn af Jørgen Christensen (lillebror til Lars Christensen).
     Jeg har nogle få billeder af Jørgen Christensens børn (Kristene, Marie, Anna & Ingeborg), mor, søskende og søskende børn, hans skudsmålsbog samt en bog med Jørgen Christensens optegnelser om økonomi, jord- og husdyrbrug på Østergård ca. 1880-1905.
     Hvis I er interesseret i oplysninger om Jørgen Christensen, så kan jeg måske hjælpe.

Hilsen
Karsten Tølbøll

Mandag den 2. januar 2006

Kære Karsten Tølbøll!
     Godt Nytår og undskyld min lange svartid! Der kom en julehøjtid i vejen og desuden skulle jeg lige konsultere slægtstavlen for at sætte dig i det rette perspektiv. 
     Jeg er meget interesseret i alle oplysninger vedr. mine forfædre - og således også, hvad du har om Jørgen Christensen, Jørslev Østergård.
     Jørgen Christensens ældste bror, Hans Christensen, er min oldefar. Der er 15 års aldersforskel på dem, men de har haft en del med hinanden at gøre som medhjælp i driften af Østergård, for Hans flyttede først hjemmefra og blev gift i en alder af 27 år.
     Jeg mangler desværre data vedr. Jørgen Christensens andre 8 søskende. Jeg har fødselsdato på dem alle, men ved ikke, hvad der blev af dem. Uden viden om opholdssted og sogn, er det meget besværligt at finde dem i kirkebøgerne på Landsarkivet.
     Måske kan du hjælpe? 

Hilsen Niels

 
 
 

Copyright © 2004-17 Lisbeth May Christensen og Niels Nordby Christensen, webmaster@voreaner.dk All rights reserved