familien Frederiksen i Høve
familien Sørensen i Sønderlade
familien Nielsen på Christianshavn

Vore aner

familien Christensen i Lundby
 familien Hagensen i Anbæk og Truust
familierne Jensen og Hansen i Kalvehave

 
Forsiden
Anetavler
Fæstebonde
Udvandring
Sporløs
Beretninger
Udstillinger
Brevkasse
Oversigt
Intern
Medlemsliste
 
Brevkasse 2009 med svarformular

2004

2005

2006

2007

 2008

2010 2011

2012

Indlæg

 

Svar

Lørdag den 29. august 2009

     For god ordens skyld jeg er Klaus Kristian Kristensen søn af Johannes Kristensen og barnebarn af Kristian Kristensen (KK) og dermed også fætter til Ole B Kristensen.
     Med hensyn til navneforvirring Østergård/Nørregård kan jeg sige, at der i originalen er gjort ophold således "min Faders Gård" og henvist med et kryds til nedenunder: den nuværende Østergård.
     Min far, Johannes Kristensen, har udlagt begyndelsen således:
     Note til Fader fortæller:
     Lars Christensen fortæller.
     Det var egentligt meningen at min fader, Christian Olsen, skulle have haft sin faders, Ole Christensens Gård, Jørslev Nørregård. En Ugift morbroder, Ole Hansen, havde allerede fået Østergård, mine morforældres Hans Nielsen og Sidse Madsdatters gård. Men så sker det, at min morbroder Ole Hansen dør, og så ville min mormoder, Sidse Hansdatter have at far og mor, Christen Olsen og Karen Hansdatter til at overtage Østergård, og således blev det da.
     Min far Johannes Kristensen har lavet en fotokopi af originalen med ovennævnte note i sine optegnelser.
     Oles mail (i øvrigt modtaget på 88-årsdagen for min fars barnedåb) fik mig til at kigge mere i mapperne og jeg genfandt den originale beretning med Fader fortæller.
     En, kan jeg jo se, meget skattet beretning udi familien.
     Kopien på hjemmesiden og originalen følger hinanden så vidt jeg kan se uden at have sammenlæst dem nøje, dog mangler et sidste afsnit om Den gamle Grev Molkte i jeres beretning.
     Dette afsnit er dog ikke fuldstændigt i originalversionen, men de sidste par linier findes i en vedlagt blyantskladde.
     Lars Christensens (1846-1925) nekrolog i Østsjællands Folkeblad sidder klistret ind foran beretningen, men der er ingen datering.
     Dog kan der alligevel kastes lidt lys over dette og det giver samtidigt et fingerpeg om hvordan beretningen er begyndt at vandre.
     Der lå også et brev dateret Taastrup d. 14 Juni 1925 hvori der takkes for lån af bogen med ønske om mere hvis der kom det, til gengæld ville brevskriveren bringe sine slægtforsknings resutater videre når de engang forelå. Underskrevet Eders Olav Christensen.
     Så beretningen er nedfældet før Lars Christensens død. Og resultaterne af slægtsforskningen må jo siges at være kommet til veje dog nok lidt senere end Olaf Christensen eller andre havde tænkt sig.
     Det er for mig at se en flot og meget informativ slægtsside som er sat op, håber dette kan bidrage.

De venligste hilsener fra
Klaus

Tirsdag den 10. november 2009

Kære Klaus!
     Efter næsten 5 års efterlysning i Sporløs 7 har du lagt de sidste brikker i puslespillet i forbindelse med opklaringen af de dunkle omstændigheder vedr. skriftet "Hvad Lars Christensen, Vallø, fortalte".
     Den håndskrevne kopi af beretningen, som Erik Aggerholm indtastede og som jeg i illustreret og kommenteret form indsatte på hjemmesiden, er angiveligt afskrevet efter originalen i 1925 af Hans Olof Christensen (1898-1954), lærer og senere viceskoleinspektør ved Tåstrup Private Realskole.
     Han var meget optaget af udforskningen af sine slægtsforhold og har bl.a. udfærdiget en af familiens første slægtstavler. Hans farfar, Hans Christensen (1833-1919), Skovagergård ved Høsten Torp, var bror til Lars Christensen. Se anetavle
     Olof havde sikkert ikke så nøje kendskab til lokaliteterne ved Karise, så det må være ham, der har byttet om på Jørslev Østergård og Jørslev Nørregård.
     Han var født i Auning på Djursland, hvor faderen var lærer og kom først som ung mand til Lundby i Sydsjælland for at stå i lære omkring 1912-16 hos min farfar, maskinbygger Niels Wilhelm Christensen. Senere tog han lærereksamen fra Vordingborg Seminarium.

Olof Christensen (1898-1954)
Se anetavle

     Ja, beretningen er særdeles skattet i familien. Jeg kender til tre kopier - men der findes sikkert flere - af Olofs udgave af "Fader fortæller":

  1. Min kusine Bentes kopi, som hun "havde fået af sin mor i 1960'erne".
  2. Erik Larsen husker ikke, hvor han har sin fra.
  3. Hans P. Christensen har fået tilsendt sin "fra faster Dagny i Sverige".

     En dag kommer jeg forbi og affotograferer originalen, så jeg også får det sidste afsnit med.

Hilsen Niels

Lørdag den 15. august 2009

Hej Niels
     Tak for endnu en udførlig redegørelse. Det er imponerende, hvad du kan fremskaffe af slægtsdetaljer.
     Jeg har (kopier) af flere af de samme billeder, som du har på din hjemmeside, men umiddelbart har jeg ikke andre. Ved lejlighed vil jeg spørge andre i familien, om de skulle ligge inde med andre. Jeg prøver, at få Klaus til undersøge sin fars efterladenskaber.
     Jeg har ting liggende i et depotrum, som jeg med tiden skal have gennemgået – bl.a. min farfars (Kristian Kristensens) dagbøger, som muligvis kan belyse slægtsforhold. Jeg satser dog først på at få dem gennemgået, når jeg ad åre går på pension (jeg fylder 62 til december). Han har også efterladt sig en øldunk og et par andre ting, som muligvis kan stamme fra Jørslev-tiden.
     Jeg vedhæfter billede af Niels’ kiste fra 1865. Han deltog jo i krigen 1864 og fik vist umiddelbart efter plads hos pastor Sadolin i præstegården i Valløby, så kisten må have stået der.
     Så vidt jeg husker fra "Fader Fortæller" kom han siden tilbage og hjalp til på Østergård (eller var det før 1864?), men desværre ved jeg ikke andet om ham, og hvorfor han døde kun 37 år gammel. Men min oldefar må jo have arvet kisten.
     Da jeg var barn stod den og samlede støv på loftet over stuehuset på gården i Valløby. Siden arvede min far den, og den fik en hædersplads i mine forældres stue. Det buede låg er ikke det originale fra 1865. Dengang blev de fleste kister vist forsynet med næsten helt flade låg (Vi har selv en anden kiste fra 1819 med originalt ”fladt” låg – dog ikke fra slægten), men siden har moden vel dikteret, at lågene skulle være mere buede, og så byggede man bare et nyt.
     Det er en særdeles solid/tung kiste, som er i god stand, men som det fremgår at billedet har overfladen fået nogle skader i årenes løb – bl.a. en vandskade. Jeg har nænsomt forsøgt at afrense kisten, men striberne er ikke til af fjerne.

Hilsen Ole

 

 

Niels Christensens (1839-1876) kiste fra 1865 har måske stået på Østergård i Jørslev. Foto: Ole B. Kristensen

 

 

Han var 26 år i 1865 og døde som 37-årig, formodentlig af tuberkulose som 5 af sine 11 søskende fra Jørslev Østergård. Udsnit af ovenstående foto manipuleret af Niels Nordby Christensen

 

Mandag den 8. juni 2009

Hej Niels
     Mange tak for dit svar og den medfølgende ”stamtavle”. Fornemt. Den svarer fint til de oplysninger jeg selv har (bortset fra dine nyopdagelser).
     Jeg ved ikke, hvor stor interesse du har i ”sidegrene” i forhold til din linje, men nu spørger du selv om min farmor Dorthea Sofie. Hun er født i Ørslev med efternavnet Andersen. Hvis det har interesse kan jeg også skaffe oplysninger om nogle af Maren Jørgensens aner et led længere tilbage.
Jeg kan muligvis også skaffe en kopi af artiklen fra Østsjællands Folkeblad. Jeg mener, at jeg engang har set den – men kan ikke lige huske hvor.
     Om Kristian Kristensens efterkommere kan jeg oplyse, at han og Dorthea havde fire sønner (+ en som døde under barsel). Ud over min far (som egentlig hedder Jens Peder Karl K.) er det Lars Kristian K., Johannes K. og Otto K., som alle er født i Valløby.
     Den eneste jeg umiddelbart har fødselsdato på er Otto, som er den yngste og den eneste, som stadig lever. Han er født den 6. april 1924. Han bor blot nogle få hundrede meter fra Valløby Kirkegård. Det samme gør bl.a. en af hans sønner, som er navnebror til dig (Niels K.).
     Navnet Niels går jo igen i slægten (som fx Ole) – jeg har således en gammel kiste, hvorpå der står: Niels Kristensen 1865. Den har altså tilhørt en af Christen Olsen-sønnerne, Niels Kristensen (1839-76). Min oldefar arvede kisten efter Niels, som jo døde ugift. Jeg forestiller mig, at kisten bl.a. har stået på Østergaard, da Niels vist nok tilbragte en del af sit korte (arbejds)liv her.
     Jeg og mine søskende har også arvet nogle få andre slægtsgenstande fra den tid – men om de har været på Østergaard (og evt. Nørregaard), ved jeg ikke.
     Vi mødes kun sporadisk i vores fætter/kusine-kreds, og jeg har ikke styr på, hvad der findes af oplysninger og billeder mv. i vores gren. Men jeg skal gerne - med tiden - forsøge at skaffe eventuelle billeder og oplysninger i det omfang det kan lade sig gøre. Lad mig høre, hvad du er interesseret i. Det er jo særdeles positivt, at du er indstillet på at dele ud af din omfattende viden.
     I vores gren var det min far, og især Johannes, som samlede slægtsoplysningerne. En af Johannes’ sønner, Klaus Kristian K., har arvet sin fars arkiv. Han bor dog langt herfra (Nordby sågar!) (Fanø) og sejler til daglig på de syv verdenshave, så han er ikke lige nem at få fat i. Men på et tidspunkt får jeg vel lokket noget ud af ham. (Han har måske også originalen til ”Fader fortæller”).

Hilsen
Ole Kristensen
 

Sophie Olsen f. Hansen (Inger Marie Christensens datter, opvokset på Østergård) og Jens Nielsen Olsen, Magleby Stevns, som var faddere ved Johannes Kristensens dåb den 28. August 1921 i Valløby Kirke.Se dem på anetavlen

 

Et foto af originalen af "Fader fortæller" er på ønskelisten

 

Jeg har en del billeder fra Østergård.

Mandag den 13. juli 2009

Kære Ole!
     Undskyld den lange svartid, men vi har været på ferie sydpå og efter hjemkomsten har jeg haft travlt med at bruge dine oplysninger til efterforskning i kirkebøgerne, som for Valløbys vedkommende er tilgængelige op til 1925 på www.arkivalieronline.dk.
     Du har ret i, at slægtsforskning også indeholder et element af begrænsningens kunst, men for Christen Olsens (1808-1864) og Karen Hansdatters (1811-1893) 12 børns vedkommende - vores oldeforældregeneration og den første generation, der alle bærer efternavnet Christensen - har jeg interesseret mig for deres opvækst, ægteskabelige stilling, levealder samt i hvilket omfang, de som voksne bevarede kontakten med hinanden trods stor aldersforskel og tidens besværlige samfærdsel.
     Et eksempel: Ved din farfars, Kristen Kristensens, dåb den 21. maj 1876 nævnes i kirkebogen for Roskilde Domkirke 1868-1877 som den første blandt fadderne hans faster, den 22-årige Ane Christensen, som i dagens anledning har foretaget den lange rejse fra Jørslev Østergård og som 7 år senere blev gift med din oldemors, Maren Jørgensens, yngre bror, Hans, fra Varpelev.
     Din oplysning om Dorthea Sofies fødested førte i første omgang til forgæves søgning efter hende i kirkebogen for Ørslev Sogn, Baarse Herred, Præstø Amt, som er førstevalget for mig, idet vi kører lige forbi kirken, når vi besøger min 100-årige moster Maja i Præstø.
     Ret hurtigt gik det imidlertid op for mig, at det drejer sig om Ørslev i Ringsted Herred, Sorø Amt, hvor jeg i kirkebogen straks fandt hendes fødsel (21. februar 1887), dåb (6. april 1887), konfirmation (6. oktober 1901) og bryllup (19. april 1913) med "Ungkarl, Gaardbestyrer Christian Christensen".
     Familierelationerne kan ligeledes aflæses i kirkebogen for Valløby Sogn, Bjæverskov Herred, Præstø Amt 1908-1925:
     Som en af fadderne ved din fars, Jens Peder Karl Kristensens, dåb den 1. April 1917 optræder en vis "Husejer Jens Christensen, Haslev". Jeg gætter på, at det er Lars Christensens yngste bror, Jens f. 1853, tidligere gårdejer i Store Heddinge og gift med Karen Andersen f. 1853 i Lille Heddinge.
     Denne oplysning er dobbelt interessant, fordi min oldefar, Hans Christensen (1833-1919) gårdejer i Høsten Torp, i perioden 1901-1919 også er husejer i Haslev og derfor formodentlig har haft kontakt med sin 20 år yngre husejerbror.
     Den anden barnedåb med familierelationer blandt fadderne gælder Johannes Kristensens den 28. August 1921: "Gaardejer Jens Olsens Hustru, Marie, Magleby Stevns Herred (og) nævnte Jens Olsen". Familieskabet er umiddelbart lidt svært at få øje på, men det er der!
     Marie Sophie Olsen f. Hansen i 1870 er datter af Gaardmand Jørgen Hansen i Store Elmue, Roholte Sogn og hans 30-årige kone Inger Marie Christensen f. 1839 på Jørslev Østergård, der dør inden den lille Marie Sophie er 6 måneder gammel.
     Den da kun 17-årige ovennævnte Ane Christensen, som bor hjemme på Jørslev Østergård var også fadder for Marie Sophie. Derfor kommer hun i første omgang i pleje hos sin mormor, gårdmandsenke Karen Hansdatter, Østergård, og flytter som 12-årig til Varpelev sammen med sin mormor og moster Ane, da sidstnævnte bliver gift med Hans Jørgensen.
     Ane og Hans Jørgensen holder Maries Sophies konfirmation og hendes bryllup med gårdejer Jens Nielsen Olsen, Magleby Stevns, i 1896.
     Hvis du nu har mistet overblikket, kan du kigge på vedhæftede pdf-fil, der er en stærkt beskåret oversigt over vores fælles tipoldefars, Christen Olsens efterkommere. Se her
     Lars Christensens beretning indledes sådan: Det var egentlig Meningen, at min Fader (Kristen Olsen) skulle have haft sin Faders (Ole Christensen) Gaard i Jørsløv – den nuværende Østergård.
     Det forstår jeg ikke, for Christen Olsen, som jeg antager er født på Nørregård, overtager jo netop Østergård efter sin svigerfar Hans Nielsen - eller rettere hans enke Sidse Madsdatter.
     Har du en forklaring på det?
     Det er et morsomt argument, din farfar brugte, da han skiftede stavemåde, idet navnets oprindelse skal findes i oldgræsk Christos og latin Christianus.
     Min oldefar Hans Christensen havde ikke samme aversion, da han i 1874 døbte sit niende barn (min farfar) Niels Wilhelm. Fornavn nr. 2 er formodentlig efter den tyske kejser Wilhelm I (1797-1888). Jeg er heldigvis kun opkaldt efter fornavn nr. 1. I øvrigt er jeg også opkaldt efter min morfar, som hed Niels Georg.
     Jeg ville meget gerne finde ud af, hvad der blev af Hans Jørgensen, født 25. juni 1857 i Varpelev og Ane Christensen, født 18. juli 1854 på Jørslev Østergård og deres to børn, Inger Marie født 1. juni 1885 (angiveligt gift med en lærer Lassen) og Carl Christian, født 24. August 1890 (angiveligt dyrlæge i Klippinge). Jeg kan følge dem op til folketællingen for Varpelev i 1901, men så forsvinder de og optræder hverken i 1906, 1916 eller 1921. Det ligner ikke en gårdmand på en gammel slægtsgård i Varpelev sådan uden videre at rejse fra Stevns. Kender du til deres videre skæbne?
     Jeg savner billeder af personkredsen i vores oldeforældregeneration, deres fødested og deres ejendomme. Jeg ville meget gerne have billeder af de gamle gårde, inden de brændte.
     Et foto af Niels Christensens kiste fra 1865 og andre genstande fra slægten har også interesse - og avisartiklen samt originalen af ”Fader fortæller”.
     Det må i øvrigt være muligt at komme i kontakt med Klaus Kristian Kristensen via mail og webside, uanset hvor i verden han befinder sig.

Hilsen Niels

Mandag den 1. juni 2009

Kære Niels Nordby Christensen
     Jeg mente, at jeg for et stykke tid siden sendte et indlæg til denne brevkasse, men det er åbenbart havnet i cyberspace (eller også fik jeg ikke sendt det).
     Det er en flot slægtsside - og interessant for mig, da vi har fælles tipoldefar, Christen Olsen, Jørslev. Der er gjort et imponerende stykke research mht. at rette/ændre de første led i slægtstavlen. I vores gren (efterkommere af "Fader fortæller"-Lars Christensen) har vi også haft Christen Frandsen som den først registrerede ane i den mandlige linje. Men det skal vi åbenbart revidere.
     Sjovt at læse om jeres hyr med at finde identiteten på "KK", dvs. min farfar, Kristian Kristensen. Han ændrede stavemåden på sit efternavn, da han fandt det for tyskagtigt med "Ch" (det var en nationalt sindet mand).
     En af brevkassens flittige bidragsydere, Erik Larsen, har muligvis kendt min far, Karl Kristensen. Min far boede i Islev og var bl.a. aktiv ved KFUK og KFUM's årlige julemarkeder i Islev Kirke.

Med venlig hilsen
Ole B. Kristensen

Lørdag den 6. juni 2009

Kære Ole B. Kristensen!
     Nej, jeg har ikke modtaget en mail fra dig før denne, som er yderst velkommen! Du og din gren af familien har længe været "the missing link". Lars Christensens beretning er en helt central kilde til vore fælles forfædres gøren og laden. Da jeg for nogle år siden første gang stødte på den, var der ingen der umiddelbart vidste, hvem forfatteren var og hvorfra den meget levende tekst stammede.
     Så meget desto større var oplevelsen, da vi pludselig stod over for hans og sønnens gravsten efter flere års detektivarbejde. Pludselig faldt en mængde brikker på plads og v.h.a. kirkebøger og folketællinger suppleredes de med detaljer, som du kan se på vedhæftede forsøg på en oversigt over dine forfædre.
     Jeg modtager meget gerne supplerende oplysninger fra dig vedr. Kristian Kristensens efterkommere. Jeg mangler f.eks din farmors, Dorthe Sofies, efter- eller pigenavn. Ligeledes efterlyser jeg den artikel i Østsjællands Folkeblad "om den gamle Port jeg skrev for mange aar siden K.K." - og mon du ikke er i besiddelse af nogle meget interessante billeder?
     Som jeg skrev i Sporløs 9 i forbindelse med fundet af den "forkerte" 2xtipoldefar, Ole Christensen, var det vemodigt at miste sin 3xtipoldefar, Christen Frandsen, og en hel række solide fæstebønder på Karise-egnen. Christen Frandsen figurerer også som nr. 1 på de slægtstavler, jeg har set.
     Heldigvis kunne jeg i Sporløs10 bytte ham ud med den nok så farverige 3xtipoldefar, Christen Larsen Landsoldat og 4xtipoldefar Lars Jørgensen. Det bliver lidt sværere at finde sidstnævntes kone, men ikke umuligt at finde hans forældre i Terslev Sogns Kirkebog 1693-1743, og således udvide forfædrene med en 5xtipoldefar.
     Jeg videresender din mail til Erik Larsen, som er lige så interesseret i at få mere at vide om familieforholdene som jeg.

Hilsen Niels Nordby Christensen

Onsdag den 4. februar 2009

Kære Niels og Lisbeth
     Har nu fundet jeres nye hjemmeside "Vore Aner". Og den kommer flot ind her hos mig.  Nu vil jeg studere den nærmere, og se om der er nye oplysninger, som jeg kan bruge på "Lysholm Siden".
     Med venlig hilsen og med ønsket om fortsat godt samarbejde

Erik V. Larsen

Fredag den 6. februar 2009

Kære Erik!
     På www.lysholm-christensen.dk bør du nok rette Christen Larsen Landsoldats data og give ham et nyt fædrene ophav. Se Christensen-tavlen og evt. detaljerne. Franz Christensen og Christen Frandsen er definitivt ude af billedet. Se i min redegørelse, hvordan det gik til.
     Og så har jeg i øvrigt fundet forklaringen på hvorfor Ane Marie Christensen i sit brev til svigerdatteren i Auning skriver "vort gamle hjem i Taarup/Taarop" om Skovagergård i Høstentorp.
     Du skal udtale det på sjællandsk med voldsomt stød og sige det mange gange lidt hurtigt efter hinanden, så kommer løsningen!

Hilsen Niels

Onsdag den 28. januar 2009

Hej Niels
     Meget glædeligt at sitet fortsætter. Jeg slår ofte op, men må indrømme, at det dog ikke er dagligt.
      Før jul var Jette og jeg til julefrokost i det stedlige forsamlingshus med det mærkelige navn: Marie Magdalene Forsamlingshus.
     Her var megen godtfolk fra egnen, herunder en 9-årig pige (jeg mener, at hun hed Thea) og hendes mor (Helle) og far.
     Theas tipoldefar var Julius Christensen og vor fælles stamfar var således Julius’ far: Hans Christensen.
     Jeg sidder her og skriver uden adgang til stamtavlen, så jeg lidt i tvivl, om jeg skal et hoved højere op, men så vidt jeg husker er det rigtigt.
     Vi snakkes ved, - jeg glæder mig til at se Jeres nye web-site.

Mange hilsner
Jens Erik

Torsdag den 5. februar 2009

Kære Niels og Jens
     Jeg kan opklare mysteriet. Helle er datter af min kusine Else. Helle er gift med Birger. De har 3 børn, Anna, Thea og Oskar.
     Jeg har engang tidligere fortalt dig, Jens Erik, om den familie. Men har du ikke adressen til min Lysholm-hjemmeside? www.lysholm-christensen.dk . Går ud fra, du holder mig orienteret om nyheder i familien?
     Jeg har jo også en kusine Ellen i Auning.

Med venlig hilsen
Erik V. Larsen

Onsdag den 28. januar 2009

Kære Niels og Lisbeth
     Tak for din information om Jeres hjemmeside. Jeg må også indrømme, at jeg ikke i år har været inde på siden. Som regel kunne man ikke komme direkte ind, men måtte gå vejen om ad get2net først. Så nu glæder jeg mig til at se jeres nye www.voreaner.dk.
     Jeg eksperimenterer for tiden med at lægge mine 2 Brothers Keeper-baser, (farmor og farfars) sammen til en. Og så få den på nettet ligesom www.lysholm-christensen.dk. Men jeg har ret meget på min farmor, som ikke er tastet ind endnu. Så det skal jeg først i gang med.
     Jeg så i går i Hvidovre-slægtsforskerne, at der er en side der hedder www.vortsognshistorie.dk. Den er god ,hvis man vil have noget historisk på en person.
     Ellers er jeg stadig lidt handicappet med armen i bind, da jeg jo har brækket et kraveben.

Med venlig hilsen
Erik Larsen

 

Tirsdag den 27. januar 2009

Hej Niels
Kan vi ikke komme ind på hjemmesiden mere? Der kommer en meddelelse om, at get2net lukker ned eller skifter til noget andet.
Hører vi nærmere fra dig om det?

Mange hilsner
Jens Erik

Tirsdag den 27. januar 2009

Kære Jens Erik!
     Tillykke og mange tak! Du er den første, der opdager at Cybercity har ryddet webstedet http://hjem.get2net.dk/Nordby pr. 15. januar 2009 - brutalt og uden varsel. Jeg har den sidste uges tid været spændt på, om der overhovedet ville komme nogen reaktion fra mine trofaste læsere!
     Efter 10 års virksomhed har Tele2 opgivet at drive forretning her i landet (min gamle mailadresse virker dog stadig). Jeg forlod dengang TeleDanmark til fordel for den billigere monopobryder Tele2 og har været godt tilfreds med byttet, især da Henning Dyremose trak sig fra TDC med de mange mio. i tasken.
     Nu er det desværre slut, den udmærkede gratis hjemmeside er lukket og Cybercity/TeleNord har overtaget. Her kunne jeg også få en gratis hjemmeside, men uden de faciliteter, Tele2 kunne tilbyde. Derfor har jeg bidt i det sure æble og bestilt et domænenavn hos www.dk-hostmaster.dk og plads på et webhotel, www.netsite.dk.
     Eftersom det nu koster penge, at have en hjemmeside, har jeg besluttet, at udvide sitet, så også Lisbeths aner kommer med. Derfor har vi købt domænenavnet www.voreaner.dk.
Hjemmesiden vil forhåbentlig være i luften i løbet af et par dage med omtrent det samme indhold som hidtil.

Hilsen Niels

Torsdag den 1. januar 2009

Hans Rasmussen!
     Mange tak for din mail, som føjer endnu et par aspekter til familien Hagensen - dels at jeg har overset en dødfødt pige i kirkebogen, dels at også degnen ved Holbæk Kirke kom til at spille en rolle i historien.
     Jeg indsætter dine kommentarer i brevkassen snarest og beder dig undskylde mit stærkt forsinkede svar.

Hilsen Niels Nordby Christensen

Torsdag den 1. januar 2009

Godt nytår Niels Nordby!
     Jeg er helt ny mht. slægtsforskning, men jeg finder det meget interessant og det er jo rigtigt, at der kan føjes oplysninger til en familiesaga fra mange kilder. Kender du f.eks. Fam. Hagensens relation til Fam. Brandstrup?
Ellers kig på www.thetobins.org. Johannes Hagensen har nr. I1750 på slægtstavlen. Der står han sammen med alle sine brødre.
     Her er en mail jeg har fået fra Poul Tobin i USA: Johannes Hagensen's great-great grandmother was a Brandstrup and she is also my 4th great grand aunt. I am a descendent of the Bransdtrup family and live in the United States. I would be happy to share any other data that you may have and wish to share.

Med venlig hilsen
Hans Rasmussen

 

 
 

Copyright © 2004-17 Lisbeth May Christensen og Niels Nordby Christensen, webmaster@voreaner.dk All rights reserved