familien Frederiksen i Høve
familien Sørensen i Sønderlade
familien Nielsen på Christianshavn

Vore aner

familien Christensen i Lundby
 familien Hagensen i Anbæk og Truust
familierne Jensen og Hansen i Kalvehave

 
Forsiden
Anetavler
Fæstebonde
Udvandring
Sporløs
Beretninger
Udstillinger
Brevkasse
Oversigt
Intern
Medlemsliste
 

Sporløs 9 måske opklaret?

Hvor blev de af?
Christen Frandsen og hans søn Ole Christensen, Jørslev Nørregård

Redegørelse
Niels Nordby Christensen

Kilder
Research og tydning: Lisbeth Christensen

En kritisk undersøgelse af pålideligheden af de kilder, der angiver ovennævnte som "vores" - familien Christensens - oprindelse. Folketællinger og kirkebøger hentet på arkivalieronline.dk
Lægdsruller afskrevet efter rullefilm på Landsarkivet i København
   
Anetavle - en foræring

Frantz Christensen 1714  Karen Rasmusdatter 1728
|
Christen Frandsen ca.1744  Else Hansdatter 1734
|
Ole Christensen 1770  Anne Fridericksdatter 1779
|
Ole Olsen 1805  Ane Christine Nielsdatter 1801
|
Christen Olsen 1834  ukendt hustru
|
Hans Olsen 1878

Hvor heldig kan man være? Anerækken er naturligvis korrekt, når den står på tryk i en seriøs, lokalhistorisk oversigt over gårdmændene i bl.a. Jørslev! I et snuptag er vores slægt ført tilbage til begyndelsen af 1700-tallet!
Østsjælland - et gammelt folk i fortid og nutid. Hæfte 21. Kirkeskovs Forlag, Lyderslev.
Jørslev Nørregaard har gennem omtrent 200 år været slægtsgård for 2 slægter, begyndende i 1792 med fæsteren under Bregentved Kristen Frandsen, som efterfulgtes i 1806 af sin søn Ole Kristensen. Han afstod fæstet i 1835 til fordel for sin søn, Ole Olsen, der i 1866 frikøber gården og i 1882 efterfølges som ejer af sin søn . Efter hans død i 1909 hensidder hans enke i uskiftet bo til 1917, da hun efterlader gården til sin søn Hans Olsen.
Denne sælger ejendommen i 1934 til Sofus Jensen, efter hvis død i 1952 hans enke, Helene Jensen, i 1955 overdrager gården til sin svigersøn, Richard Jensen, den nuværende ejer, der driver den med sin søn, Jens Aage Jensen, som bestyrer. Til Nørregaard hører et areal på 29,5 ha.
   
 Christen Frandsens bryllup
Christen Frandsen, 25, og Else Hansdatter, 35, bliver trolovet og gifter sig i 1769 i Karise kirke. 
Deres fædre er forlovere. Hendes far, Hans Nielsen, er gårdmand i Jørslev (Jørslev Nørregård?) Hans far, Frantz Christensen, er gårdmand i Tokkerup. 
Mit gæt: Brudeparret flytter ind hos hendes forældre i Jørslev.
Kirkebog for Karise Sogn 1746-1814
Den 8. p. Trinit. (16. juli 1769) Troloved Christen Frantzen af Tokkerup og Else Hansdatter af Jørsløv.
Forløftningsmænd: Hans Nielsen af Jørsløv og Frantz Christensen af Tokkerup.

Kirkebog for Karise Sogn 1746-1814
Den 22. p. Trin. (22. okt.1769) copul: Christen Frantzen og Else Hans Datter af Jørsløv

   
Christen Frandsens tre børn
Christen Frandsens svigerforældre, Hans Nielsen og Ursla Pedersdatter - begge født år 1700, dør i hhv. 1774 og 75. 
Mit gæt: De unge
fornyer fæstet hos greven på Bregentved og overtager gården. Det er netop med dette for øje, Christen har giftet sig med den 10 år ældre Else Hansdatter, som føder ham tre børn.
Året efter brylluppet, 1770, kommer deres ældste søn, Ole Christensen til verden. Søsteren Karen Christensdatter fra 1773 dør som 18-årig og den yngste, Niels Christensen fra 1777, bliver født, da moderen, Else Hansdatter, er 43 år gammel.
Folketælling 1787
Jørslev By, Karise Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt, opslag 11, 5. familie, 
Christen Frandsen, Husbonde, 43 år, gift i første ægteskab, bonde og gårdbeboer
Else Hansdatter, madmoder, 53 år, gift i første ægteskab, 
Ole Christensen, barn, 17 år, ugift
Karen Christensdatter, barn, 14 år
Niels Christensen, barn, 10 år
Marie Nielsdatter, tjenestepige, 21 år, ugift
   
Christen Frandsens begravelse
Christen Frandsen og Else Hansdatter når ikke at fejre sølvbryllup, for i 1793 dør Christen Frandsen som 50-årig (kirkebogens 56 år en skrivefejl?) 
Enken, Else Hansdatter, er 60 og lever i bedste velgående.
Kirkebog for Karise Sogn 1746-1814
Sepult: mast: d. 3. Maj 1793 begr. Christ. Frandsen af Jørsl. gl: 56 Aar
   
  Ole Christensens bryllup
Sønnen Ole Christensen, 29, og Anne Fridericksdatter, 19, bliver gift i 1799. 
I faders sted er farbroderen, Rasmus Frandsen, gårdmand i Karise, forlover for ham, mens hendes far, Fridrick Persen (udt. Pæ'sen), gårdmand i Store Linde, er forlover for hende.
Ingen af de to kan skrive, men må nøjes med at prente deres initialer R.F.s. og F.P.s. i kirkebogen. 
Brudgommen er i dagens anledning udnævnt til gårdfæster, men brudeparret flytter ind hos hans mor, Else Hansdatter i Jørslev, der er den egentlige besidder af fæstet.
Kirkebog for Karise Sogn 1746-1814
Copuleret: Marts 21. 1799 ægteviet Gaardfæster Ole Christensen af Jørsløv og Pigen Anne Fridericksdatter af Storelinde

forlovere for ham Rasmus R.F.s. Frandsen i Karise 
for hende Fridrick F.P.s. Persen i Storelinde. 

   
Ole Christensens første barn
Else Hansdatter - Christen Frandsenke - holder godt fast i  fæstet, fordi den årlige afgift for gården, som blev aftalt ved fæstets indgåelse med hendes afdøde mand, ikke kan stige i hendes - enkens - levetid. De unge driver gården for hende i 1801.

Men der er noget galt! "Vores" Oles Christensen er ikke gift med Anne Fridericksdatter, men Inger Nielsdatter, med hvem han fører Christensen-linien videre.
Ole Christensen og Anne Fridericksdatter får børn, men ingen med navne som matcher slægtstavlens. 
Anne Fridericksdatter afgår ikke ved døden og Ole Christensen indgår ikke nyt ægteskab med Inger Nielsdatter i de følgende år iflg. kirkebogen for Karise Sogn. 
Måske kan mysteriet opklares vha. en andre kilder?

Folketælling 1801
Jørslev By, Karise Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt, 3. familie
Christen Frandsenke Madmoder, 67 år, Enke efter første Ægteskab, Gårdbeboerske
Niels Christensen, hendes søn, 25 år, ugift
Ole Christensen, hendes søn, 31 år, Begge i første Ægteskab, Driver Gården for moderen
Anne Frederiksdatter, hans kone, 21 år, Begge i første Ægteskab
Karen Olsen, deres datter, 1 år, ugift
Christen Poulsen, tjenestefolk, 48 år, ugift
Maren Laudatter, tjenestefolk, 24 år, ugift
Frantz Rasmussen, tjenestefolk, 13 år, ugift
Trine Sivertsdatter, tjenestefolk, 13 år, ugift.
   
Ole Christensen i lægdsrullen for Karise Sogn
Lægdsrullernes 1.646 lægder svarede til sognene fra 1789 og fremefter. Værnepligtige var "det bondefødte mandkøn" som blev indført i rullen ved fødslen.
Landruller: 2. Sjællandske Distrikt. (Sorø, Præstø og Maribo Amt ) 1791-1850.
1791-1803: Carise Sogn, Fakse Herred, Tryggevælde Amt, lægd 28
1804-1850: Carise Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt, lægd 28
Ole er i 1791 optegnet i lægd 28, Tryggevælde Amt, som født 1770 i Jørslev og højden i tommer svarer til 163,5 cm. Far og søns navne matcher, han bor hos sin far og mor og er noteret som gårdmands søn. Oles bror, Niels, burde også være optegnet her, men alle oplysninger om ham mangler i lægdsrullen. Er han fundet uskikket?

Standardoplysningerne for 1792 er i overensstemmelse med ovenstående, men notatet "Grdb Enkens Søn" stemmer ikke med kirkebogens angivelse af Christen Frandsens begravelse 3. maj 1793. Tilføjelsen "Gl D 94" skal måske tolkes som et notat tilføjet i 1794.

Stadig ingen overraskelser i 1796. Faderen, Christen Frandsen, noteres stadig øverst, selv om han er død og Ole er hjemmeboende som G b ES, dvs. gårdboende enkes søn.

I 1800 sker der noget! Ole er slettet af rullen! Hans navn er overstreget og flere rubrikker står tomme. Han optræder ikke i lægd 28 de efterfølgende år, selv om han stadig er værnepligtig og vi ved at han ikke er død, men tværtimod netop har giftet sig med Anne Fridericksdatter. Han noteres som "G b ES", gårdboende enkes søn. Den væsentligste oplysning ligger i tilføjelsen "25 a 149", hvor 
 1. 25 er lægd 25 (han er overflyttet fra lægd 28 til lægd 25)
 2. a er en kode for år 1803
 3. 149 er hans nummer
Fader: Christen Fransen, Jørsløv, Carise Sogn
Søn: Ole Christensen, * 1770 i Carise Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt.
År film nr. lægd gl nr. nyt nr. fødested
1791 2423A 28   149 Jørsløv

alder 

højde opholdssted bemærkn.
20 62½" hjemme

Gd md Søn

 
År film nr. lægd gl nr. nyt nr. fødested
1792   2425A 28 149 118 Gl
alder højde opholdssted bemærkn.
21 62½"  

Grdb Enkens Søn
Gl D 94

 
År film nr. lægd gl nr. nyt nr. fødested
1796 2427B

28

118 88 Jørsløv
alder  højde opholdssted    bemærkn.  
25 62½" hjemme

G b ES

 
Fader: Christen Fransen, Jørsløv, Carise Sogn
Søn: Ole Christensen, * 1770 i Carise Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt.
År film nr. lægd gl nr. nyt nr. fødested
1800 2431A 28 88 65  
alder højde opholdsst bemærkn.
      G b E S   25 a 149
 
   
Ole Christensen i lægdsrullen for Frøslev Sogn
Her er han! Tilgangsliste for Frøsløv Sogn, Fakse Herred: 
 1. Lægd 25 
 2. År 1803 
 3. Nummer 149 
Landruller: 2. Sjællandske Distrikt. (Sorø, Præstø og Maribo Amt ) 1791-1850.
1791-1803: Frøsløv Sogn, Fakse Herred, Tryggevælde Amt, lægd 25 (Tilgangsliste)
1791-1803: Frøsløv Sogn, Fakse Herred,  Præstø Amt, lægd 25 (Tilgangsliste)
Frøslev ligger godt 10 km øst for Jørslev på det egentlige Stevns, som adskilles fra Østsjælland af Tryggevelle å.
At det er den samme Ole Christensen, kan der ikke herske tvivl. Faderens navn, fødested, Jørlev, højde, 163,5 cm, og at han har været gårdbestyrende enkes søn i 28. lægd med nummer 65 stemmer, men de næste oplysninger er nærmest sensationelle!
 1. Ole er flyttet til Frøslev!
 2. Moderen, Else Hansdatter, har afstået gården i Jørslev i maj 1803! (at hun skulle have afstået den i marts 1800 passer ikke med oplysningerne i Folketælling 1801, Jørslev)
 3. Sønnen Ole er selv blevet gårdmand!
 4. Flere fæstebreve, det tidligste fra 31. oktober 1804
 5. Gårdens hartkorn er 7 tønder, 3 skæpper og 7 album

Umiddelbart ser det ud til, at moderen er flyttet med, men hvorfor opgives gården i Jørslev, hvis fæste hun har vogtet over i 10 år? 
At Ole ikke skulle kunne betale indfæste og afgifter til greven på Bregentved er lidet sandsynligt. Han har jo råd til et andet fæste i Frøslev under samme greve. 
Er der opstået uoverensstemmelser mellem ham og moderen i forbindelse med generationsskiftet?

I 1806 er Oles navn, alder og højde overstreget. Han er igen slettet af rullen, denne gang ikke fordi han er flyttet eller afgået ved døden, men ganske simpelt, fordi værnepligten ophører, da han han fylder 36 år.

Fader: Christen Fransen, Jørsløv, Carise Sogn
Søn: Ole Christensen, * 1770 i Carise Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt.

År

film nr. lægd gl nr. nyt nr. fødested alder
1803 2434A 25   149 Jørsløv 29
højde opholdssted bemærkn.
62½" Frøsløv

Har været G b E S fra 28 - 65
Moderen afstaaet Gaarden i
Maj 1803. Reserve- den Tid
31 Aar nu selv Gaardmand

Jord------- Fæste 1805
Febr 1804
Not 273

 

År

film nr. lægd gl nr. nyt nr. fødested alder
1804 2434A 25 149 99 Jørsløv 32
  højde    opholdssted   bemærkn.
62½" Frøsløv

Har været G b E S i
28 lægd. Moderen
Afstaaet Gaarden i
Marts 1800. Reserveret
Er sel Gmd. foreviser
Fæstebrev i Septbr 1805

Pred? udmelte Fæste
brev af 31 Dec 1804
Og a–tt? Febr 1805

 
Fader: Christen Fransen, Jørsløv, Carise Sogn
Søn: Ole Christensen, * 1770 i Carise Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt.

År

film nr lægd gl nr nyt nr fødested alder
 1806   2438A 25 99 82 Jørsløv 35
højde opholdssted bemærkn.
62½" Frøsløv

Gaardmand 1805
Gaardmand efter Fæste 31. Oktbr. 1804
Hk 7 Td 3 Skr 7 Alb Fæs–1808
R?K?aregess? Fæst 1809

 

   
Ole Christensens syv børn
Der er desværre et hul i folketællingerne mellem 1801 og 1834, netop i de 33 år, hvor mange afgørende begivenheder finder sted i Ole Christensens familie.
Hvad er der f.eks. blevet af moderen, Else Hansdatter og lillebror Niels? 
Ane Fredriqes Datter sidder som enke og indehaver af fæstet med fire hjemmeboende børn, hvoraf den ældste, Christen, driver gården for hende. I folketællingen for 1840 er hans stilling uændret.
Folketælling 1834
Frøsløv Sogn under Bregentved Stevns Birk
i Præstøe Amt den 18. Februar 1834
38. en Gaard 
Ane Fredriqes Datter, 52 Aar, Enke, Gaardkone
Christen Olsen, 21 Aar, ugift, hendes børn, Gaardbestyrer
Ane Marie Olsdatter, 19 Aar, ugift, hendes børn
Christiane Olsdatter, 26 Aar, ugift, hendes børn
Peder Olsen, 17 Aar, ugift, hendes børn
Peder Sørensen, 30 Aar, ugift, Tjenestefolk
Peder Hanssen, 11 Aar,ugift, Tjenestefolk.
   
Der fandtes ingen faste regler for valg af fornavn, men børn blev gerne navngivet efter slægtninge, dels for at hædre disse, dels for overføre nogle af deres gode egenskaber:
 1. Ældste søn - efter farfar
 2. Næstældste søn - efter morfar
 3. Ældste datter - efter mormor
 4. Næstældste datter - efter farmor
 5. Øvrige børn - her var navnevalget frit

Det er måske værd at bemærke, at ingen af Oles og Annes mange pigebørn hedder Else efter farmor. Besad hun egenskaber, der ikke var værd at overføre til den unge generation - eller fulgte man bare den gamle skik om aldrig at opkalde børn efter levende slægtninge?
Bogstaveligt betyder opkalde at "kalde op" (af grav eller glemsel).

 

Frantz Christensen 1714
Karen Rasmusdatter
               |

Hans Nielsen 1700
Ursla Pedersdatter 1700
       |
Christen Frandsen 1744  Else Hansdatter 1734

|
|

|
|

 
Fridrick Pedersen 1743
Johanna Pedersd. 1747
|

Ole Christensen 1770  Anne Fridericksdatter 1779
|

Karen Mette Christiane Johanne Christen Anne Marie Peder
1800 1802 1808 1810 1813 1815 1818
Opkaldt efter fars farmor Opkaldt efter fars faster Opkaldt efter fars
far
Opkaldt efter mormor Opkaldt efter farfar Opkaldt efter mor Opkaldt efter flere
   
Ole Christensens dramatiske død
Ole bliver kun lidt ældre end sin far. At han dør under tragiske omstædigheder har sikkert været et stående samtaleemne på egnen i lange tider og gør også indtryk på præsten, som - lidt usædvanligt - gør rede for arbejdsulykken i kirkebogen.
Kirkebog for Frøsløv Sogn 1814-57 
Døde Mandkjøn 
13. Marts 1826
Ole Christensen, Gaardmand i Frøsløv, 56 Aar
anm: Væltede ved Juellinge Mølle og brak halsen.
   
Ole Christensens efterkommere
Historien gentager sig vedr. familiens stærke kvinder: I ca. 20 år sidder enken Ane Frederiksdatter som indehaver af fæstet på gården i Frøslev. 
I 1850 har hun overdraget fæstet til sin søn, 37-årige Christen Olsen, og dennes kone, Birthe Marie Pedersdatter, som har 2 børn. 
Gården drives vha. fire tjenestefolk, hvoraf den ene dog er indkaldt, sandsynligvis som deltager i Treårskrigen 1848-50.

Den 67-årige Ane Frederiksdatter er aftægtskone og hendes datter Christiane på 41, der aldrig er blevet gift, passer sin mor.

Folketælling 1850
Optegnelse på Folketallet m.v. i Frøsløv Sogn 1850
39, en Gaard, antal familier på Gaarden: 2
Christen Olsen, 37 Aar, gift, født i S, Gaardmand Huusfader
Birthe Marie Pedersd., 28 Aar, gift, født i S, hans Kone
Ole Christensen, 10 Aar, født i S, deres Børn
Ane Marie Christensen, 6 Aar, født i S, deres Børn
Ole Jensen, 27 Aar, ugift, -------- Tjenestefolk
Ole Olsen, 15 Aar, født i S, Tjenestefolk
Marie Jacobsen, 19 Aar, ug, Lydersløv S, Tjenestefolk
Niels Christensen, 34 Aar, ug, Storeheddinge, i Krigstjeneste

Ane Frederiksdatter, 67 Aar, Enke, Carise S, T A , Aftægtskone
Christiane Olsdatter, 41 Aar, ugi. født i S, hendes datter S-r-der
   
Ole Christensen og Jørslev Nørregård
Ovenstående synes at dokumentere, at den Ole Christensen, der efterfølger Christen Frandsen og dennes enke, Else Hansdatter, som fæster på Jørslev Nørregård, ikke er deres søn, hvilket giver anledning til modstående rettelser.
Det er vemodigt at skulle tage afsked med en række familiemedlemmer, som man i en periode har følt sig knyttet til. Det er dog en trøst at vide, at erstatningen findes et eller andet sted i kirkebøger, folketællinger og lægdsruller. 
Der er ikke andet at gøre end at gå på jagt efter den "rigtige" Ole Christensen, som gifter sig med Inger Nielsdatter og bl.a. får sønnen Christen Olsen, hvis søn Hans Christensen får sønnen Niels Wilhelm Christensen, vores bedstefar.
Østsjælland - et gammelt folk i fortid og nutid. Hæfte 21. Kirkeskovs Forlag, Lyderslev.
Jørslev Nørregaard har gennem omtrent 200 år været slægtsgård for 2 3 slægter, begyndende i 1792 med fæsteren under Bregentved Kristen Frandsen. Efter dennes død i 1793 førtes gården videre af hans enke, Else Hansdatter, som opgav fæstet i 1803. Hun efterfulgtes af sin søn en Ole Kristensen. Han afstod fæstet i 1835 til fordel for sin søn, Ole Olsen, der i 1866 frikøber gården og i 1882 efterfølges som ejer af sin søn Christen Olsen. 
Efter hans død i 1909 hensidder hans enke i uskiftet bo til 1917, da hun efterlader gården til sin søn Hans Olsen. 
Denne sælger ejendommen i 1934 til Sofus Jensen, efter hvis død i 1952 hans enke, Helene Jensen, i 1955 overdrager gården til sin svigersøn, Richard Jensen, den nuværende ejer, der driver den med sin søn, Jens Aage Jensen, som bestyrer. Til Nørregaard hører et areal på 29,5 ha. 
 
   
Sporløs 1
Sporløs 2
Sporløs 3
Sporløs 4
Sporløs 5
Sporløs 6
Sporløs 7
Sporløs 8
Sporløs 9
Sporløs 10
Sporløs 11
Sporløs 12
Sporløs 13
Sporløs 14
Frederiksen

 

 

 
 

Copyright © 2004-17 Lisbeth May Christensen og Niels Nordby Christensen, webmaster@voreaner.dk All rights reserved