familien Frederiksen i Høve
familien Sørensen i Sønderlade
familien Nielsen på Christianshavn

Vore aner

familien Christensen i Lundby
 familien Hagensen i Anbæk og Truust
familierne Jensen og Hansen i Kalvehave

 
Forsiden
Anetavler
Fæstebonde
Udvandring
Sporløs
Beretninger
Udstillinger
Brevkasse
Oversigt
Intern
Medlemsliste
 

Sporløs 10 måske opklaret?

Hvor kom de fra?
Christen Larsen Landsoldat, Algestrup og hans søn Ole Christensen, Jørslev Nørregård

Redegørelse
Niels Nordby Christensen

Kilder
Research og tydning: Lisbeth Christensen

En kritisk undersøgelse af pålideligheden af de kilder, der angiver ovennævnte som "vores" - familien Christensens - oprindelse. Folketællinger og kirkebøger hentet på arkivalieronline.dk
Lægdsruller afskrevet efter rullefilm på Landsarkivet i København
Ole Christensen, Jørslev
I 1834-tællingen går tingene op i en højere enhed vha. lidt fantasi og ønsketænkning: Christen Frandsens søn, Ole Christensen, sidder som gårdmand på Jørslev Nørregård og hans første kone, Anne Fridericksdatter, er åbenbart død, så han endelig har kunnet ægte Inger Nielsdatter, med hvem han fører Christensen-linien videre.
Børnene er fløjet fra reden undtagen plejebarnet Ole Pedersen og deres ældste søn, Ole Olsen, som driver gården sammen med sin jævnaldrende kone, Anne Kirstine Nielsdatter. Alt er lutter idyl....
Folketælling 1834 
Jørslev By, Karise Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt
11) en Gaard
Ole Christensen, 60 år, gift, Gaardmand
Inger Nielsdatter, 65 år, gift, hans Kone,
Ole Pedersen, 16 år, ugift, Plejesøn i Søns Sted
Ole Olsen, 29 år, gift, bestyrer Gaarden
Anne Kirstine Nielsdatter, 29 år, gift, hans Kone
Maren Larsdatter, 19 år, ugift, Tjenestepige
   
Ole Christensen, Sædder
....indtil 1850-tællingen, som i modsætning til de tidligere folketællinger i 1787, 1801, 1834, og 1840, indeholder oplysning om fødested! 
Gårdmand Ole Christensen, født 1774, er ikke blot blevet enke- og aftægtsmand siden sidste tælling. Han er også blevet tilflytter fra Sædder! 
Der er ingen tvivl om, at han er den samme Ole Christensen som ovenfor. Derfor er der heller ingen tvivl om, at han ikke er Christen Frandsens søn!
Folketælling 1850
Jørslev By, Karise Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt
50) 1 Gaard
Ole Olsen, 45 år, g, født her i Sogn, Gaardmand, Huusfader
Ane Kirstine Nielsdatter, 47 år, g, født i Store Heddinge, hans Kone
Christen Olsen, 16 år, ug, født her i Sogn, deres Barn
Niels Olsen, 13 år, ug, født her i Sogn, deres Barn
Inger Marie Olsen, 8 år, ug, født her i Sogn, deres Barn
Ole Christensen, 76 år, enkemand, født i Sædder, Aftægtsmand
Ane Marie Nielsen, 19 år, ug, født i Frøslev, deres Tjenestefolk
Ane Marie Nielsen, 16 år, ug, født i Faxe, deres Tjenestefolk
   
Den 14. søndag efter trinitatis 1774 findes en Ole, søn af Christen Larsen, Algestrup under Bregentved i Sædder Sogn, der ligger 14 km nordvest for Jørslev. 
Han bliver døbt i Sædder Kirke, båret af Karen Christensdatter (Hans Ingvordsens Qd. = morbrors kone). Faddere er bl.a. Mette Hansdatter (Knud Ingvordsens Qd. = en anden morbrors kone) og Mette Jensdatter (Niels Ibsens Qd. = hans fars arbejdsgivers kone). Hans far, Christen Larsen, er indsidder hos en af de andre faddere, gårdmand Hans Jensen i Algestrup.
Kirkebog for Sædder Sogn 1749-93
Dom: 14. p Trinit (4. sept 1774)
D-to døbt Christen Larsen Indsidders Søn Ole
af Alchestrup, baaret af Hans Ingvordsens Qd.
ibidm. Test: Hans Jensen, Matthias Jensens 
Søn Ole, Knud Ingvordsens, Niels Ibsens og Niels
Jensens Qdr., alle af Alchestrup
   
Christen Larsen Landsoldat
Knapt 10 år før Ole Christensens fødsel bliver en vis Christen Larsen udlagt som barnefader, mens han er tjenestekarl hos samme arbejdsgiver, Niels Ibsen, som ovenfor og ved dåben af det uægte barn, Cathrine, i september 1765 optræder flere medlemmer af ovennævnte personkreds som faddere: Maren Hansdatter (Hans Jensens Qd.), Mette Hansdatter (Knud Ingvordsens Qd.) og Mette Jensdatter (Niels Ibsens Qd.).
Den lille uægte Cathrines ophav har forbrudt sig mod kirkens 6. bud, så moderen, Lisbeth Hansdatter, må i dyb skam stå offentligt frem for præst og menighed og skrifte sin synd - publice absolvert. 
Landsoldat Christen Larsen er fritaget for straf ved første forseelse af den art. Hver søndag efter kirketid har han i en årrække været udsat for hård eksercits med prygl og stokkeslag under kommando af brutale befalingsmænd. Den behandling er straf nok i sig selv.
Kirkebog for Sædder Sogn 1749-93
Dom: 14 p: Trin (8. sept 1765): døbt Lisbeth Hansdatters uægte Barn
Cathrine af Alchestrup, baaret af Brodtlands Kone
ibidm. Udlagt til Barnefader Christen Larsen tienen-
de Niels Ibsen i b--t Alchestrup, hvor og hun tiente i Gaar-
de med ham. Test: Niels Ibsens, Niels Madsens, Christen Nielsens,
Knud Ingvordsens og Hans Jensens Qdr. alle af Alchestrup

Kirkebog for Sædder Sogn 1749-93
Dom: 21 p: Trin (27. okt 1765): publice absolvert Lisbeth Hansdatter af 
Alchestrup af utugts og lætfærdigheds Synd 
med Christen Larsen Landsoldat af Alchestrup

   
Christen Larsens bryllup
Knapt 3 år efter faderskabssagen bliver Christen Larsen, 31, og Kirsten Ingvordsdatter, 38, trolovet og gift i Sædder Kirke. 
Noget kunne tyde på, at ingen af deres fædre lever, idet forlover for ham er hans arbejdsgiver, Niels Ibsen, og for hende broderen, Knud Ingvordsen.
Deres førstefødte, Lars Christensen, bliver født i 1772 og deres andet og sidste barn, Ole Christensen, bliver født i 1774. Da er Kirsten Ingvordsdatter 44 år!
Kirkebog for Sædder Sogn 1749-93
Dom: Palmer: (27. mar 1768)
Doto trolovet Christen Larsen af Alchestrup og Kirsten Ingvordsdatter
ibidm. Spond: Knud Ingvordsen og Niels Ibsen begge af Alchestrup.

Kirkebog for Sædder Sogn 1749-93
Dom: 3 p: Trin (19 juni 1768): Copulered Christen Larsen og Pigen Kirsten Ingvordsdatter
af Alchestrup.
   
Christen Larsen, indsidder
I landets første folketælling i 1787 genfindes det nu gamle ægtepar som indsiddere hos gårdmand Hans Jensen, der var fadder ved Ole Christensens dåb i 1774. 
På gården bor 3 familier. Gårdmandsparret med en datter og tre tjenestefolk, et gammelt indsidderægtepar og Oles forældre, ligeledes indsiddere.
Indsidderparrene er hus- og jordløse folk, der må tage til takke med at bo til leje og i nogle tilfælde spise nådsens brød hos gårdmanden på hvis jord husmanden dog havde egen bolig med et par dyr og lidt jordtilligende. Kun tiggere og tatere rangerer lavere end indsiddere.
Folketallet i Sædder Sogn under Trygevælde amt, 1. Juli 1787
Alchestrup, 7de Familie
Hans Jensen, Grdbonde, 49 Aar, begge i 1 ste ægteskab, Bonde og Gaardbeboer
Maren Hansd, Madmoder, 48 Aar, begge i 1 ste ægteskab
Lucia Hansd: deres Datter, 18 Aar, ugift
Hans Pedersen, Tienestefolk, 18 Aar, ugift
Christen Larsen, Tienestefolk, 13 Aar, ugift
Peder Christensen, Tienestefolk, 13 Aar, ugift
Peder Rasmussen, Mand, 72 Aar, ----2dt Egteskab, Indsidder
Karen Nielsd: hans Kone, 62 Aar, ----1ste Egteskab
Christen Larsen, Mand, 50 Aar, begge i 1 ste ægteskab, Indsidder
Kirsten Ingvordsd., hans Kone, 57 Aar, begge i 1 ste ægteskab
   
Ole Christensen, tjenestedreng
På Pokkestrupgård i Engelstrup findes i samme folketælling en 12-årig tjenestedreng, Ole Christensen. Alderen passer og er ikke ualmindelig lav for en tjenestedreng. 
Hans Jensen ovenfor har to af slagsen på 13 år, så han har ikke behov for Oles arbejdskraft og hans forældre har ikke midler til at have ham boende. Han bliver anbragt som tjenestedreng på en gård i nabolandsbyen, hvor hans kusine, Marie Olsdatter, er madmoder.
Folketallet i Sædder Sogn under Trygevælde amt, 1. Juli 1787.
Engelstrup, 3die Familie, Pokkestrup Gaard
Hans Nielsen, Grdbonde, 52 Aar, begge i 1 ste Ægteskab, Bonde og gaardbeboer
Marie Olsd, Madmoder, 26 Aar, begge i 1 ste ægteskab, 
Niels Hansen, deres Barn, 2 Aar
Ole Hansen, deres Barn, 1 Aar
Ole Christensen, Tienestefolk, 12 Aar
Mette Mortensd., Tienestefolk, 20, ugift 
   
Christen Larsens begravelse
Ole er 16 år, da han mister sin far. Christen Larsen Landsoldat har ikke haft megen fremgang i livet og ender sine dage - med præstens nøgterne stillingsbetegnelse - som modtager af understøttelse fra fattigkassen.
Sædder Sogns Kirkebog 1791
Dom: IV Epiphan: (30. jan.) Jordet Indsidder og Almisselem 
Christen Larsen af Alchestrup, 57 Aar gl.
   
Ole Christensen i lægdsrullen for Sædder Sogn
Grev Moltke på Bregentved har hidtil udskrevet bønderkarle (også Christen Larsen) - meget mod deres vilje, mange prøvede at skjule sig eller flygte - til landmilitsen, men i 1789 oprettes en civil myndighed, som fører lister, lægdsruller, over "det bondefødte mandkøn", der bliver indført i rullen ved fødslen. Fra denne rulle udvælger de militære myndigheder egnede unge mænd til værnepligt i landeværnet.
Landruller: 2. Sjællandske Distrikt
1791-1803: Sæder Sogn, Bjæverskov Herred, Tryggevælde Amt, lægd 11
1804-1850: Sæder Sogn, Bjæverskov Herred, Præstø Amt, lægd 11
Lægd 11, Sædder Sogn 1791: Ole Christensen født 1774 i Algestrup som søn af Christen Larsen. Han er 16 år gammel og (formodentlig) tjenestedreng i Ulstrup, måske hos sin morbror Ole Ingvordsen. Højden er ikke angivet.

I 1792 som 17-årig og 1796 som 21-årig opgives hans højde til 60 3/4 tommer, svarende til 159 cm. Tilsyneladende et lille skravl, krumvokset af det hårde slid på gårdene fra sin tidligste barndom. 
Han har imidlertid ikke virket dværgagtig af vækst, for højden afviger kun en smule fra hans jævnaldrende. I 1774 blev mindstemålet for bønderkarle, man tog til militærtjeneste, sat til 161 cm!

Det fremgår ikke, hvor han har opholdt sig fra 1792-1800. Måske tjener han stadig på gården i Ulstrup.

I år 1800 sker der noget! De fleste rubrikker står tomme, men under bemærkninger står noteret "28 j 224". Ole har som 25-årig forladt sin hjemegn:

  • 28 er lægd 28 (han er overflyttet fra lægd 11 til lægd 28)
  • j er en kode for år 1801
  • 224 er hans nummer
Fader: Christen Larsen, Alchestrup, Sæder Sogn
Søn: Ole Christensen, * 1774 i Alchestrup, Sæder Sogn, Bjæverskov Herred, Præstø Amt
År film nr. lægd gl nr. nyt nr. fødested

1791

2423A

11

 

117

Alchestrup

alder 

højde opholdssted bemærkn.

16

 

Ulstrup

 
 
År film nr. lægd gl nr. nyt nr. fødested

1792

2425A

11

117

95

Alchestrup

alder 

højde opholdssted bemærkn.

17

60 3/4"

   
 
År film nr. lægd gl nr. nyt nr. fødested

1796

2427A

11

95

85

Alchestrup

alder 

højde opholdssted bemærkn.

21

60 3/4"

   
 
År film nr. lægd gl nr. nyt nr. fødested

1800

2431A

11

85

69

 

alder 

højde opholdssted bemærkn.
     

28 j 224

 
   
Ole Christensen, forkarl i St. Linde
Nu nærmer vi os brændpunktet Jørslev! I folketællingen 1801 dukker Ole op som enekarl hos Per Nielsen junior, gårdmand i Store Linde, Karise Sogn, som ligger over 10 km fra fødesognet. 
Ole er næsten jævnaldrende med sin unge husbond og hans medtjenere er begge småpiger, den yngste er kun 11 år. Gården huser også en meget gammel aftægtskvinde.
Folketælling 1801
Store linde, Karise Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt
10de Familie
Per Nielsen jun: Huusbonde, 29 år, begge i 1ste Ægteskab, Bonde og Gaardbeboer
M-mme Andersdatter, hans Kone, 33 år, begge i 1ste Ægteskab
Karen Persdatter, deres datter, 2 år, ugift
Ole Christesen, tjenestefolk, 26 år, ugift, 
Maren Olsdatter, tjenestefolk, 16 år, ugift
Marie Clausdatter, tjenestefolk, 11 år, ugift
Maren Knudsdatter, Enke, 80 år,Enke efter 2det Ægteskab, nyder Aftægt af Gaardmd
   
Ole Christensen i lægdsrullen for Karise Sogn
Et opslag i Tilgangsrulle 1801, Karise Sogn bekræfter Oles tilstedeværelse i Store Linde:
  • lægd 28
  • år 1801
  • nummer 224
Landruller: 2. Sjællandske Distrikt
1791-1803: Carise Sogn, Fakse Herred, Tryggevælde Amt, lægd 28
Tilgangsrulle 1801
1804-1850: Carise Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt, lægd 28
Tilgangsrulle 1801
I 1801 findes Ole Christensen, født 1774 i Algestrup som søn af Christen Larsen. Han er 25 år gammel (han er 26 efter dåbsattesten), hans højde 60 3/4 tommer, svarende til 159 cm. Under bemærkninger noteres "fra 11 - 69", hvilket betyder, at han er overført fra Lægd 11, Sædder Sogn, hvor han havde nummer 69. Alle data er i skønneste orden - og hans opholdssted er Store Linde.

I 1804 noteres Ole som 28 år gammel, men er fyldt 29 efter simpel hovedregning. Resten af noteringerne er identiske med dem fra 1801. Han opholder sig i Store Linde - måske stadig hos gårdmand Per Nielsen junior.

I 1806 er der sket store ting! Noterne under bemærkninger afslører, at Oles tilværelse har ændret sig på dramatisk vis: Han er blevet gårdmand med egen fæstegård i - ja, netop - Jørlev!
Fæstet er indgået med greven på Bregentved, dateret 30. december 1804 og gårdens hartkorn er på 7 tønder. 
Hvordan kan det lade sig gøre, at den Ole, som stammer fra samfundets laveste stand, født af halvgamle, ubesiddende forældre, sendt ud at tjene som barn og som 30-årig stadig i fremmedes tjeneste, har kæmpet sig op ad rangstigen til gårdmand?

1810 indeholder sidste optegnelse om Ole Christensen i lægdsrullen for Karise Sogn. Han er (på grund af sin ringe højde?) hverken blevet indkaldt i 1801 under fægtningerne mod englænderne i forbindelse med Slaget på Rheden eller sammenstødet med englænderne i 1807 i forbindelse med Københavns bombardement. I 1812 er han over 36 år og slettes derfor af lægdsrullen.

Fader: Christen Larsen, Alchestrup, Sæder Sogn
Søn: Ole Christensen, * 1774 i Alchestrup, Sæder Sogn, Bjæverskov Herred, Præstø Amt
År film nr. lægd gl nr. nyt nr. fødested

1801

2433A

28

 

224

Alchestrup

alder 

højde opholdssted bemærkn.

25

60 3/4"

St. Linde

fra 11 - 69

 
År film nr. lægd gl nr. nyt nr. fødested

1804

2434A

28

224

147

Alchestrup

alder 

højde opholdssted bemærkn.

28

60 3/4"

St. Linde

 
 
År film nr. lægd gl nr. nyt nr. fødested

1806

2438A

28

147

119

Alchestrup

alder 

højde opholdssted bemærkn.

31

60 3/4"

Jørsløv

Gaardmand efter
Fæste 30 Decbr. 1804
Hk 7 td
Næst- 1808 og 1809

 
År film nr. lægd gl nr. nyt nr. fødested

1810

2441A

28

119

108

Alchestrup

alder 

højde opholdssted bemærkn.

34

60 3/4"

Jørsløv

Gaardmand f 1808
(Fringed- s-g- 1812)

 
   
Ole Christensens bryllup
Her er forklaringen på, hvordan Ole er blevet gårdmand: Han har giftet sig med en ung gårdmandsenke! 
Han er på rette sted til rette tid: Den 32-årige Inger Nielsdatter begraver sin 58-årige mand, Ole Persen, den 4. oktober 1803 og gifter sig allerede igen den 24. januar 1804 med Ole Christensen.
Hendes far, gårdmand Niels Olsen fra Karise, er for anden gang forlover for hende, mens gårdmand Hans Hansen fra Store Linde er forlover for ham. 
Præstens smukke og opbyggelige ord signerer forloverne i mangel af skrivefærdighed med deres initialer, N.O.s og H.H.s.
Kirkebog for Karise Sogn 1804
D. 24. Janu. 1804 ægteviet ungkarl Ole Christensen 
af St.linde, og Enken Inger Nielsd af Jørsløv
At disse ikke ere hinanden beslægtede i de forbudne led, 
ikke heller noget andet kan hindre dem i kærligt Ægteskab,
derfor lover vi
Niels N.O.s Olsen af Cariise og
Hans H.H.s Hansen af Storelinde
   
Ole Christensens 4+4+1 børn
Med i giftermålet følger ikke kun en fæstegård, men også Inger Nielsdatters fire børn af første ægteskab - 3 ukonfirmerede piger og en 3-årig dreng. Ved alle kirkelige handlinger, konfirmation, trolovelse og bryllup noteres "stedfaderen Ole Christensen" som ansvarlig for disse børn. Ved den ældstes, Annes, konfirmation foretager præsten endog en rettelse i kirkebogen vedr. faderskabet: "Anne Ols, Gmd. Ole Peersens Christensens Datter i Jørsløv, 14 Aar".
Den yngste af Ingers piger, Mette Olsdatter, omtales i Lars Christensens erindringer som "min faster".
Ole får fire børn med Inger Nielsdatter. Den ældste, Ole, som overtager fædrenegården og den næstældste, Christen, som fører vores gren af slægten videre, er begge udførligt omtalt i samme erindringer.
 

Ole Persen 1747-1803
Inger Nielsdatter 1771-1837

|

Ole Christensen 1774-1853
Inger Nielsdatter 1771-1837
|

Anne
1793
Boel
1796
Mette
1799
Hans
1801
Ole
1805
Christen
1808
Anne Marie
1811
Kiersten
1812

Ole Christensen bliver deres plejefar i 1804, da han gifter sig med enken Inger Nielsdatter. Han sørger for, at de bliver konfirmeret og kommer godt i vej.

Den yngste, Kiersten, dør som 4-årig i 1817. Samme år optages den nyfødte Ole Pedersen i familien som "Plejesøn i Søns Sted".

 
   
Ole Christensen, enke- og aftægtsmand
Ifølge skriftet "Østsjælland - et gammelt folk i fortid og nutid" overdrager den 61-årige Ole Christensen Jørslev Nørregård til sin ældste søn Ole Olsen i 1835 og går på aftægt sammen med sin kone, Inger Nielsdatter. 
Om overdragelsen fortæller Lars Christensen, Vallø: "Min Farfader, Ole Christensen ...... bevægede da sin Søn Ole Olsen, som var Gaardskarl i Køge til at tage hjem og overtage Fædrenegaarden. Det var han ikke særlig glad for, for han befandt sig godt ved at være Gaardskarl. ... 100 Rigsdaler forlangte så min Farfar sig godtgjort af sin Søn Ole Olsen ... for at han kunne få ”Lov” over Fædrenegaarden, saaledes blev det saa, men Ole lod undertiden sin Fader høre for, at han skulde skaffe den store Sum: 100 Rigsd."
Folketælling 1840
Optegnelse paa folketallet m.v. i Karise Sogn, Fakse Herred eller Birk, Præstø Amt den 1. februar 1840.
11) en Gaard
Ole Olsen, 35 år, gift, Gaardmand
Ane Kirstine Nielsen, 37 år, gift, hans Kone
Christen Olsen, 6 år, ugift, deres Barn
Niels Olsen, 3 år, ugift, deres Barn
Ole Christensen, 66 år, Enkemand, Aftægtsmand
Peder Nielsen, 28 år, ugift, Tjenestefolk
Peder ?? , 17 år, ugift, Tjenestefolk
Kirstine Larsdatter, 21 år?, ugift, Tjenestefolk
Jens Petersen, 48 år, Enkemand, Tjener, fraskilt Mand.
   
Ole Christensens død
Inger Nielsdatter dør som 66-årig i 1837 efter 33 års ægteskab med sin anden mand, Ole Christensen. Hendes kiste står på gården i næsten 6 uger, før begravelsen kan finde sted - sikkert pga. vintervejret.

Ole Christensen er enkemand i 16 år og bliver usædvanlig gammel. En mandsling, sikkert skrumpet ind til under 150 cm i højden. 
Han nærmer sig de 80 år, da han dør en forårsdag i 1853. Hans efterladte arrangerer ekstraordinær klokkeringning til hans ære, mens kiste og ligfølge er undervejs fra Jørslev Nørregård til Karise Kirke.

Kirkebog for Karise Sogn 1814-57
Død 3. Januar 1837, begravet 9. Februar
Inger Nielsd., Gaardaftægtsmand Ole
Christensens Hustru i Jørsløv, 67 Aar.

Kirkebog Karise Sogn 1814-1855
Døde i 1853
Dødsdagen 6. maj Begravelsesdagen maj 13. Ole Christensen aftægtsmd. i Jørslev 79 år.
Anm: Klokkerne ringede.

   
Ole Christensen og Jørslev Nørregård
Det er lidt usikkert, hvordan Ole Christensen kommer i besiddelse af fæstet på Jørslev Nørregård. 
Mit foreløbige gæt: Da Inger Nielsdatter i januar 1804 gifter sig med Ole har hun ikke kunnet sidde i uskiftet bo og derfor ikke uden videre kunnet overtage fæstet af sin afdøde mands, Ole Persens, gård i Jørslev. 
Jørslev Nørregård står imidlertid ledig, da enken Else Hansdatter har opgivet fæstet i maj 1803, hvorfor Ole betaler nyt indfæste (med egen opsparing og Ingers arv) i december 1804.
Christen Larsen Landsoldat er hermed indlemmet i vores familie og hans søn er den "rigtige" Ole Christensen, som gifter sig med Inger Nielsdatter og bl.a. får sønnen Christen Olsen, hvis søn Hans Christensen får sønnen Niels Wilhelm Christensen, vores bedstefar.
Østsjælland - et gammelt folk i fortid og nutid. Hæfte 21. Kirkeskovs Forlag, Lyderslev.
Jørslev Nørregaard har gennem omtrent 200 år været slægtsgård for 2 3 slægter, begyndende i 1792 med fæsteren under Bregentved Kristen Frandsen, som efterfulgtes i 1806 af sin søn. Efter dennes død i 1793 drev sønnen Ole Christensen gården for sin mor, enken Else Hansdatter, som opgav fæstet i 1803, hvorefter sønnen flyttede til Frøslev.
Ole Kristensen fra Sædder overtog fæstet i 1804. Han afstod fæstet i 1835 til fordel for sin søn, Ole Olsen, der i 1866 frikøber gården og i 1882 efterfølges som ejer af sin søn Christen Olsen.
Efter hans død i 1909 hensidder hans enke i uskiftet bo til 1917, da hun efterlader gården til sin søn Hans Olsen. 
Denne sælger ejendommen i 1934 til Sofus Jensen, efter hvis død i 1952 hans enke, Helene Jensen, i 1955 overdrager gården til sin svigersøn, Richard Jensen, den nuværende ejer, der driver den med sin søn, Jens Aage Jensen, som bestyrer. Til Nørregaard hører et areal på 29,5 ha. 
 
   
Sporløs 1
Sporløs 2
Sporløs 3
Sporløs 4
Sporløs 5
Sporløs 6
Sporløs 7
Sporløs 8
Sporløs 9
Sporløs 10
Sporløs 11
Sporløs 12
Sporløs 13
Sporløs 14
Frederiksen

 

 

 
 

Copyright © 2004-17 Lisbeth May Christensen og Niels Nordby Christensen, webmaster@voreaner.dk All rights reserved