familien Frederiksen i Høve
familien Sørensen i Sønderlade
familien Nielsen på Christianshavn

Vore aner

familien Christensen i Lundby
 familien Hagensen i Anbæk og Truust
familierne Jensen og Hansen i Kalvehave

 
Forsiden
Anetavler
Fæstebonde
Udvandring
Sporløs
Beretninger
Udstillinger
Brevkasse
Oversigt
Intern
Medlemsliste
 

Sporløs 11 (opklaret)

< Fra Bentes fotoalbum. 
Sølvbryllupsbillede 1901? Anton Marinus Hagensen f. 17.01. 1850 d. ? og hustru Laura Marie Steenberg f.  27.06.1857 d. 1933.

> Foto-CD nr. 78: "Oldemor og mormor, Laura og Frederikke Hagensen"
Anton er ikke med på billedet af Laura med deres førstefødte ca. 1880.

Billede 1

Hvad blev der af Anton Hagensen?

Billede 2

 
Der findes mange billeder af Laura Hagensen, men mærkeligt nok kun et af Anton. Her er en række facts om ham: 
 1. Kirkebog for Viborg By, Sortebrødre Sogn 1850: Uægte søn af Herman Enemark, jæger på Vilhelmsborg og tjenestepige samme sted Ane Marie Hagensen
 2. Kirkebog Viborg, Sortebrødre Sogn: Konfirmeret 3 April 1864
 3. Kirkebogen for Haurum sogn 1876: Kjøbmand i Anbek og gift med Laura Marie Steenberg 8. sept.
 4. Kirkebogen for Hammel sogn 1880: Kroforpagter, Kjøbmand i Anbek.
 5. Kirkebogen for Tvilum sogn 1886: Kjøbmand, Trust Kro.
 6. Kirkebogen for Tvilum sogn 1888: Kromand i Trust.
 7. Kirkebogen for Tvilum sogn, Skorup Kirke 1889: Kroejer, Trust Kro
 8. Ministerialbog for Tvilum Kirke, Landsarkivet i Viborg. 27. august 1901 er kroejer Anton Hagensen og hans Hustru Laura f. Stenberg, Trust, faddere ved barnedåben hos Købmand og Kroforpagter Christian Peter Christiansen, Trust.
 9. Ministerialbog for Tvilum Kirke, Landsarkivet i Viborg. 9. Juni 1903 begraves den dødfødte søn af kroejer i Trust Niels Peter Nielsen og Hustru Ane Kathrine Nielsen.
 10. Landsarkivet i Viborg 5. oktober 2006: Alle kirkebøger fra Århus by ca. 1900-1907 gennemgået for døde mandkøn uden resultat.
 11. Ane Marie Christensens og Hans Christensens breve til sønnen og svigerdatteren Christine og Peter Christensen, Auning 1895-1915:
  Haslev den 11 December 1903
  Kjere Søn og Svigerinde!
  ....Vilhelm vil nok snart gifte sig, måske til Februar han er nok ikke rigtig tilfreds med sin Husholderske, det Bryllup bliver jo i Kjøbenhavn. H. Christensen. (Frederikke bor i Kbh.)
 12. Seddel  - sikkert skrevet af Rigmor - på bagsiden af et billede i Evas besiddelse: Laura Hagensens (født Steenberg) stue i Læsøgade 20. Her boede hun efter at være blevet enke og var flyttet til København. Laura Hagensens mor var født Ryberg. Billede fra ca. 1905.
 13. Gudrun, født 1909, fortæller: Mors far, som jeg aldrig har set, havde en købmandsforretning med krostue i den ene ende. Den lå i en lille by, Trust, i nærheden af Ans.
 14. Datteren Helga fortæller intet om sin far, men angiver sin mors adresse i København på udrejsepapirerne i 1908.
 15. Samme Helga nævner en forretning i Århus "Nielsen og Hagensen".

 

Fra Bentes fotoalbum. "Laura Hagensen og hendes søn Harald, 1898-1915.

Anton er heller ikke med på billedet ca. 1911 af deres sidstfødte (Niels Hakon Stenberg f. 1901) af i alt 11 børn, hvoraf de 2 døde som spæde.

Billede 3

Nulevende familiemedlemmer vil vide, at han med årene blev tydeligt præget af sit erhverv som kromand og den lette adgang til de våde varer. Yderligere rygtes det, at han som følge heraf var et let offer for en medhjælpers bedrageri, som tvang ham fra hus og hjem.

I 1901 optræder han for sidste gang i kirkebogen for Tvilum sogn som kroejer. Kroen i Truust er forpagtet ud til Christian Christiansen, hvis datter Margrethe bliver døbt den 6. Oktober 1901. Anton er fadder.

I 1903 har kroen skiftet ejer. Iflg. kirkebogen er den ny kromand Niels Peter Nielsen, hvis dødfødte, unavngivne søn bliver begravet den 14. juni 1903 på Tvilum kirkegård.

Anton Hagensen er angiveligt ude af billedet omkring 1903-05 og Laura bor alene i København i 30 år.

Sidste nyt: Anton Marinus Hagensen fundet død 1907 i kirkebogen for Skt. Johannes Sogn, Kbh.

 1. Blev Anton boende i Jylland?
 2. Blev de skilt?
 3. Blev Anton kun ca. 50 år gammel?
 4. Findes der flere billeder af ham?
 
Gudruns erindringer: .. Mors mor husker jeg som en nydelig, statelig og bestemt dame. Hun kom ofte i vort hjem i Lundby og hjalp mor med reparationer af vort tøj....

Foto-CD nr. 37 uden data. (Læs om Foto-CD)
Laura, Gunnar og Frederikke i Lundby ca. 1920 (Gunnar 6 år?)

Foto-CD nr. 44 uden data. 
Niels Wilhelm, Laura, Gudrun, Gunnar og Frederikke i Lundby ca. 1924 (Gunnar 10 år, Gudrun 15 år?)

Billede 4

Billede 5

Foto-CD nr. 41: "Bedstemor" 
Helga 1909 og Emma 1915 angiver deres mors adresse:
Læsøgade 20 1ste, 
Copenhagen

Foto-CD nr. 41: "Bedstemor" 
Emma 1921 angiver sin mors adresse:
V. Fælledvej 112, 
Copenhagen

Billede 6

Billede 7

 

Den store ildebrand i Truust 1854
af Ivan Stochholm Christensen
http://ivan.stochholm.person.emu.dk 
     For 150 år siden blev Truust by i Tvilum sogn ramt af en stor katastrofe. Den 20. maj i året 1854 brændte det meste af byen. Landsbyen bestod dengang af fem gårde og en del huse, kro, skole, smed mv. Husene var alle stråtækte og tæt sammenbyggede. Efter en brand i 1801 var 12 gårde allerede flyttet udenfor byen.
     Da branden var slukket, stod der kun et hus og to gårde tilbage.
     Branden var opstået i en af gårdene i byens vestlige udkant - Truustgården, hvor man havde fyret op i den store bageovn, som man havde dengang. En kraftig blæst fra vest fik ilden til at brede sig med rivende hast fra den ene stråtækte gård til den anden. Derefter slog vinden om i sydøst, og ilden sprang tilbage og tog gårde og huse på den nordlige side af vejen med. Og med den tids brandslukningsmateriale var det ikke muligt at bekæmpe ilden.
     "På den tid kendte man ikke meget til brandforsikringer, men ved fælles hjælp fik man igen bygget byen op allerede det samme år." Sådan fortælles det bl. a. i en artikel i Silkeborg Avis i 1968.
     Jens Gams dagbog
     Jens Gam - "lokalsamfundets altmuligmand"- der dengang havde  tømrerværksted i forbindelse med Truust kro samtidig med, at han hjalp til på kroen, fortæller i sin dagbog:
     Den 20. Maj 1854:
     "Arbejdet for do (Niels Jensen, kromanden), samme dag, straks efter at vi havde spist til middag omtrent kl. 12 ½ opstod der ild i gårdmand Hans Jensens gård i Trust, som straks tændte i kroen som straks nedbrændte. 
     I løbet af ½ time var foruden den Anders Madsens, Søren Thøgersens og Bertel Jensens gårde og tillige 4 huse nemlig Anders Thøgersens, Mads Jensens samt smedens og skolen brændt.      
     Jeg selv for min part tog en ikke ubetydelig skade på både mit tøj og værktøj. Alle måtte ligge på marken om natten."
     Dagen efter ryddes der stadig op efter branden, men allerede den 22. maj rejser Jens Gam til Randers for at købe tømmer til gårdmand og kroejer Jens Nielsen....og så går det slag i slag for Gam med at skaffe materiale til opbygning af især kroen, som på dette tidspunkt ejedes af omtalte Jens Nielsen. 
     Sådan gik den sommer for Jens Gam! Og resultatet af anstrengelserne er den Truust Kro, der står i dag.

 

Truust Kro i dag.
Foto 02.10.06 Niels N. Christensen

Truust Kro
Truust Gade 17
8882 Fårvang
Tlf.: 86 87 10 12

Rikke & Peter Sørensen www.truustkro.dk 
Byder jer hjertelig velkommen til Truust Kro, en kgl. priviligeret kro fra 1771, hvor hovedvægten er lagt på god dansk mad krydret med en venlig betjening i hyggelige gamle lokaler fyldt med atmosfære....... 

Maj Tilbud
Hele maj måned serverer vi 
Tirsdag - onsdag og torsdage 
(mellem 17.00 og 20.30)
Krogryde med kartofler og pommes frittes
eller
1 Fransk Bøf med bagt kartoffel, kryddersmør og friske grøntsager
+ kroens Is dessert.
2 retter inkl. ½ flaske vin 
kun kr. 149
(min. 2 personer)

 

Søndag den 30. oktober 2005

Svar fra Jens Erik
     Jeg har gjort mine ubehjælpsomme forsøg: Antons datter Valborg Hagensen, gift Larsen, skrev sine erindringer. Det ved jeg, for det har hun fortalt mig. Også at hendes barnebarn Peter skulle have dem. 
     Hvis jeg nu kunne finde Peter Larsen, ville vi givet få mere at vide om Anton. Men der er for mange Peter Larsen'er, så jeg prøvede Peter Steenberg Larsen. Én positiv returnering, og jeg skrev til ham. 
     Han ringede straks op. Det var altså ikke ham, desværre, men han syntes det var så positivt at nogen sådan søgte i forfædrene. Vi talte sammen ½ time(!), men altså uden opklaring på spørgsmålet. 
     Tilbage: kunne vi blot finde Valborgs sønnesøn, ville vi få klarhed over Anthon, - tror jeg.

Kærlig hilsen
Jens Erik

 

Mandag den 28. november 2005

Svar fra Bente og Erik
     Efter at have beundret dine julelys på hjemmesiden kom Bente og jeg til at diskutere problemet med Moster Valborgs erindringer, som Jens Erik har forsøgt at opstøve.
     Marius og Valborgs søn Frode blev jo gift med Magda (fra sporløs 2), som var veninde med Gudrun og Rigmor. Bente er ikke helt klar over om Magda var på alder med Gudrun eller Rigmor; men hun er fra omkring 1907-1909, så derfra er der nok ikke oplysninger at hente.
     Frode og Magda fik sønnen Peter, som må hedde Peter Larsen. Vi kan godt forstå, at Jens Erik ikke lige ved første opringning er i stand til at finde ham. Frode og Magda boede på Højbro Plads, og hvis Peter også bor i Storkøbenhavn, er der alene der 275 med navnet Peter Larsen!! (ifølge KRAK) - og hvis han så er flyttet et andet sted hen? Det er nok ikke metoden - vi vil spørge Niels Jørgen, når vi kommer i forbindelse med ham.

Hilsen Erik

 

Mandag den 20. februar 2006

Svar fra Bente og Erik
    
Vi havde i går besøg af Bentes 3 brødre med koner, og vi forhørte os om Peter Larsen, som jo muligvis skulle have nogle erindringer fra fortiden. Ingen havde hørt om dem, men Sven Erling mente at hans mor - Magda - muligvis havde et mellemnavn og at Peter måske havde fået det. 
     Niels Jørgen oplyste imidlertid, at han havde en del billeder fra familien, da han jo som barn ofte var på sommerferie hos Peters bedsteforældre. Vi vil se på materialet, når vi i næste måned tager en tur til Århus - og evt. affotografere det, så du kan indlemme det i din efterhånden righoldige samling.

Kærlig hilsen
Bente og Erik

Søndag 19. marts 2006

Svar fra Jens Erik
     Jeg har forsøgt på forskellig vis at få klarhed over Peter Larsen, søn af Magda og Frode Larsen. Men det er umuligt! Jeg har jo tidligere oplyst, at Peters farmor, Valborg Larsen, havde skrevet sine erindringer, og derigennem kunne vi måske få vished om hendes fars, Anthon Hagensens, skæbne. 
     Men jeg må som sagt give op, - i hvert fald foreløbig. Heldet skal tilsmile mig, før jeg kan fortsætte, for alle mine forsøg er endt resultatsløse. 
     Min bror Niels Jørgen kom meget hos "Cigaronkel" og - tante i Århus, men han husker intet om Anthon eller Valborgs erindringer. Jeg har ikke glemt sagen, men foreløbig må jeg erkende at være kørt tør. 
     Jeg vender tilbage, hvis der kommer nyt. Miraklernes tid er jo ikke forbi. 

Kærlig hilsen
Jens Erik

 

Torsdag den 21. december 2006

Indlæg fra Niels
     Herunder et par citater, der omtaler Valborg fra Århus og hendes søn i København:

Uddrag af brev fra min far til min mor:
Fredag den 16. juni 1939
Kære Dagny. 
Tak for i Gaar.....I Aften har Rigmor og jeg været paa besøg hos Fætter Frode og Magda; de bor i det Hus, som H. C. Andersen engang boede i.....
Kærlig Hilsen Aksel.
 
Uddrag af farmors notesbog 1952-1959:
Julen 1953
1ste Juledag var vi paa Højbro sammen med dem fra Aarhus spiste Aftensmad, koldt Bord med en varm ret .... og en Salat som Magda selv har lavet.

     Hvorvidt det er den samme adresse, der er tale om, ved jeg ikke, men H.C. Andersen boede, så vidt jeg ved, sine sidste leveår i Nyhavn.

Hilsen Niels

Thursday, March 23, 2006

Indlæg fra Valerie
I am the Great Great grandchild of Anton Hagensen. I have many pictures of the American Family--would you like me to send them?

Valerie Combs

 

Søndag den 2. april 2006

Svar fra Niels
Dear Valerie!
     Yes please! I'm very interested in all kinds of information about my American Family. Pictures from before you were born: Your great grandmother Helga, grandfather Ralph and grandmother Shirley. Pictures that illustrates Helgas WWII-letters, which I think you have read. Some day I'll type them, so the rest of the family can read them, because they tell a fantastic story about that time. 
     Do you have any photos of Helgas two sisters, Emma in Philadelphia and Laura in Chicago? - and what about Valdemar, who disappeared?
     And naturally Helgas 3 granddaughters - they are from my generation - and their husbonds and children. Cousin Bente once sent me an old (chrismas)photo with seven yung folks: Valerie, Danielle, Elisabeth, Jennifer, Ryan, Michael and Aaron. I think a lot has happened since then.
     The attatched "Valerie.rtf"-file is a list of your ancestrals: The oldest is your 5xgreat grandfather Peder Andersen born about 1728 in Rybjerg, Jutland. He was a happy peason of 64, newly married to his second wife, a nice young girl, Maren Nielsdatter of 28, when he and 19 other peasons drowned as the Hvalpsund-ferry sank Sep 23 1792. 
     Maren Nielsdatter and her newborn baby Peder Pedersen Ryberg and 1 year old Jeppe Pedersen Ryberg were left behind. As far as I can find out in the church-books, she never married again, but the little family survived. Othertwise neither you nor me would be on this earth today.

Much love
Niels

 

Landsarkivet på Jagtvej fredag den 24. november 2006

Indlæg fra Niels
     Så lykkedes det endelig! Opklaringen af mysteriet om Antons forsvinden blev forsinket et år, fordi de relevante kirkebøger var udlånt til landsarkivet i Viborg. I fredags var de tilbage på hylderne igen:
 

Kontraministerialbog for Skt. Johannes Sogn 1900-1916.
Døde Mandkøn 1907. Side 182. Nr. 116.
Dødsdag og sted: 10. November 1907 KH. (Kommunehospitalet)
Begravelsesdag: 15. November
Navn: Anton Marius Hagensen
Stilling og Bopæl: Fhv. Købmand, Læssøesgade 20
Alder: 57.

     Anton og Laura flyttede omkring 1902 sammen med børnene (den yngste, Hakon, var spæd) til København og bosatte sig først i Ordrupgade (ændret til Skodsborggade i 1916) på det ydre Nørrebro, hvorfra de bortgiftede deres ældste datter, Frederikke, til maskinfabrikant Niels Wilhelm Christensen. Anton var forlover ved hendes bryllup 5. februar 1904 i Skt. Stefanskirken. Niels Wilhelms forlover var husejer Hans Christensen, Haslev.
     Anton var desuden fadder sammen med sine døtre Olga og Valborg ved barnedåb i Lundby i hhv. 1904 og 1906, for så i 1907 af afgå ved døden som 57-årig på Kommunehospitalet, da familien var flyttet til Læssøesgade - mellem Dosseringen og Blegdamsvej. Han blev begravet fra Skt. Johanneskirken den 15. November 1907.
      Laura var enke i 26 år indtil sin død i 1933 og 4 af hendes 8 (levende) børn så ingen mulighed for en fremtid i København efter faderens død, men udrejste til USA.


Læssøesgade 20 på Nørrebro

 

Torsdag den 30. november 2006

Svar fra Bente og Erik
     Godt gået. Så lykkedes det efter de mange anstrengelser at finde Anton. Nu mangler jeg bare at finde Valdemar. 
     I den forløbne måned har der været tilbud om at søge i en vældig bunke arkiver i USA gratis - men i den forbindelse ville man have mit visakortnummer -- for hvis jeg nu glemte at betale fremover, når måneden var gået! Den ide var jeg nu ikke varm på.
     I aftes var vi til julefrokost for kredsens pensionister og en tidligere kollega, som jeg vist har omtalt tidligere - (hun har studeret arkiverne i mange år og er nu ved at indtaste godsarkiverne fra Vendsyssel) - fortalte hvordan hun lige havde fundet en person, som hun havde ledt efter de sidste 20 år. 
     Han viste sig i nogle papirer fra arresten i Viborg, hvor han sad idømt 2 års indespærring efter at have nægtet hoveriarbejde! - og hvor han i øvrigt døde. Ifølge din beretning om sengetæppet nærer du en vis animositet overfor herremænd og den slags - meget forståeligt.
     Men jeg har ikke opgivet håbet om at finde Valdemar.

Hilsen - også til Lisbeth
Bente og Erik 

 
   
Sporløs 1
Sporløs 2
Sporløs 3
Sporløs 4
Sporløs 5
Sporløs 6
Sporløs 7
Sporløs 8
Sporløs 9
Sporløs 10
Sporløs 11
Sporløs 12
Sporløs 13
Sporløs 14
Frederiksen

 

 
 

Copyright © 2004-17 Lisbeth May Christensen og Niels Nordby Christensen, webmaster@voreaner.dk All rights reserved